Lisćina serbskich wsow 1956

Tuta lisćina serbskich wsow naličuje wuslědki Arnošta Černikowych demografiskich přepytowanjow w gmejnach dwurěčneje Łužicy, kotrež w lěće 1954 w nadawku Domowiny přewjedźe. Podate su serbske wjesne mjena, tehdyši krajny wokrjes, dźensniša gmejna, cyłkowna ličba wobydlerjow (wob), ličba dorosćenych wobydlerjow z aktiwnymi a pasiwnymi znajomosćemi serbšćiny (dor), ličba serbowacych dźěći a młodostnych (mł) kaž tež cyłkowny procentualny podźěl serbskorěčnych wobydlerjow (ser). Lisćina hodźi so po jednotliwych parametrach awtomatisce zrjadować.

Městna, kotrež so dźensa zwonka oficialneho serbskeho sydlenskeho ruma namakaja, pokazaja so kursiwnje. Na wsy, kotrež so mjeztym wotbagrowachu, skedźbnja so z pomocu křiža w spinkomaj (†).

Lisćina wobdźěłać

Serbske gmejny po statistice Arnošta Černika
gmejna wokrjes dźensn. gmejna wob dor.
(akt)
dor.
(pas)
ser
(%)
Baćoń Budyski Hodźij 337 162 7 70 70,9
Bageńc Grodkowski Kopańce 398 12 16 0 7,0
Barbuk Choćebuski Gatojce 270 126 12 43 67,0
Bart Budyski Malešecy 1018 330 87 139 54,6
Běła Grodkowski Grodk 198 0 12 0 6,1
Běła Kamjenski Kamjenc 475 6 4 0 2,1
Běła Góra Lubinski Běła Góra-Bělin 1073 47 9 17 6,8
Běła Woda Bělkowski Běła Woda 13694 200 290 140 4,6
Běły Chołmc Wojerowski Łaz 1079 330 50 121 46,4
Bělecy Lubijski Lubij 382 3 0 0 0,8
Bělin Lubinski Běła Góra-Bělin 341 10 1 5 4,7
Bělno Złokomorowski Zły Komorow 336 1 0 0 0,3
Biskopicy Biskopičanski Biskopicy 11486 6 9 0 0,1
Bjedrichecy Wojerowski Łaz 137 81 5 22 78,8
Bjerwałd Wojerowski Hamor 122 31 3 13 38,5
Bjezdowy Wojerowski Halštrowska Hola 149 97 3 24 83,2
Błobošojce Złokomorowski Feliksowy Jazor 214 2 4 1 3,3
Błócany Budyski Bukecy 165 38 11 12 37,0
Bluń Wojerowski Halštrowska Hola 561 234 86 80 71,3
Bobolce Kalawski Lubnjow 846 3 0 0 0,4
Bobow Choćebuski Gołkojce 351 119 53 63 67,0
Bolborcy Budyski Budyšin 532 94 20 27 26,5
Bošecy Budyski Kubšicy 538 146 25 45 40,1
Bórk Budyski Budyšin 736 147 15 51 28,9
Bórk Wojerowski Sprjewiny Doł 327 141 21 25 57,2
Bórkhamor Wojerowski Sprjewiny Doł 1048 70 35 34 13,3
Bórkowy (Kupaŕske) Choćebuski Bórkowy 1336 493 40 98 47,2
Bórkowy (Prizaŕske) Choćebuski Bórkowy 822 416 38 111 68,7
Bórkowy (Wobsedne) Choćebuski Bórkowy 2504 539 51 145 29,4
Bóšicy Budyski Bóšicy 1308 538 49 221 61,8
Bóšojce Złokomorowski Feliksowy Jazor 749 0 7 0 0,9
Brětnja Wojerowski Wojerecy 1141 316 26 93 38,1
Brěznja Kamjenski Kamjenc 1904 19 0 13 1,7
Brězowka Bělkowski Dźěwin 587 332 9 88 73,1
Brěžki Wojerowski Kulow 140 86 5 22 80,7
Brjazyna Choćebuski Brjazyna 736 245 76 86 55,3
Brjazyna nad Jazorom Lubinski Nowa Niwa 332 0 2 0 0,6
Brjazynka Choćebuski Kopańce 107 7 2 0 8,4
Brodkojce Choćebuski Gołkojce 106 4 3 1 7,5
Budestecy Budyski Budestecy 4146 433 61 99 14,3
Budyšin Budyski Budyšin 42008 2629 1191 860 11,1
Budyšink Budyski Malešecy 648 228 23 82 51,4
Bukecy Budyski Bukecy 971 270 51 100 43,4
Bukojna Budyski Malešecy 558 220 36 101 64,0
Bukow (†) Grodkowski Grodk 741 10 16 2 3,8
Bukow Złokomorowski Bukow 1702 2 0 0 0,1
Bukowina (†) Kalawski Nowa Jazorina 258 1 0 0 0,4
Bukowk (†) Grodkowski Grodk 303 3 2 0 1,7
Cersk Grodkowski Cersk 1486 4 3 2 0,6
Cympl-Turjo Nišćanski Hamor 275 68 10 11 32,4
Časecy Kamjenski Pančicy-Kukow 71 30 1 8 54,9
Čelno (†) Bělkowski Běła Woda 326 181 29 68 85,3
Čerwjene Noslicy Biskopičanski Zemicy-Tumicy 750 41 7 5 7,1
Čikecy Złokomorowski Zły Komorow 868 1 1 0 0,2
Čornjow Budyski Bukecy 191 61 21 37 62,3
Čornow Kamjenski Kamjenc 301 1 2 0 1,0
Čorny Chołmc Wojerowski Wojerecy 986 254 73 78 41,1
Ćetow Zhorjelski Vierkirchen 316 3 0 0 0,9
Ćisk Wojerowski Wojerecy 542 278 10 77 67,3
Ćisow Wojerowski Njedźichow 752 38 9 0 6,2
Dažin Lubijski Lubij 592 36 5 5 7,8
Dažink Lubijski Lěwałd 605 8 2 3 2,1
Debricy Kamjenski Wóslink 271 44 7 7 21,4
Delni Wujězd Wojerowski Hamor 914 244 56 112 45,1
Delnja Hórka Budyski Malešecy 1027 331 65 104 48,7
Delnja Kina Budyski Budyšin 413 111 55 43 50,6
Demjany Budyski Dobruša-Huska 409 17 5 2 5,9
Depsk Choćebuski Choćebuz 1017 590 10 217 80,3
Derbno Baršćanski Derbno 4010 1 3 0 0,1
Dešank Choćebuski Choćebuz 981 186 7 21 21,8
Dešno Choćebuski Dešno-Strjažow 646 380 11 92 74,8
Długi Kalawski Wětošow 146 53 7 23 56,8
Dobrošicy Kamjenski Njeswačidło 319 138 8 88 73,4
Dobruša Budyski Dobruša-Huska 1726 96 45 31 10,0
Dołha Boršć Nišćanski Mikow 792 85 19 19 15,5
Drěwcy Wojerowski Łaz 150 105 7 24 90,7
Drěžnica Grodkowski Kopańce 252 19 9 0 11,1
Drječin Budyski Dobruša-Huska 496 53 12 16 16,3
Drjejce Gubinski Janšojce 702 337 18 99 64,7
Drjenow Choćebuski Drjenow 787 463 20 135 78,5
Drjowk Choćebuski Drjowk 2803 1 0 0 0,0
Droždźij Budyski Wóspork 392 133 7 41 46,2
Družkecy Budyski Dobruša-Huska 405 26 8 1 8,6
Dubc Bělkowski Rěčicy 1204 4 2 0 0,5
Dubje Choćebuski Gołkojce 663 109 22 17 22,3
Dubrawa Baršćanski Łukojce 188 1 0 0 0,5
Dubrawka Baršćanski Derbno 583 0 1 0 0,2
Dubrawka Choćebuski Kopańce 276 19 4 0 8,3
Dubrjenk Wojerowski Kulow 268 58 6 22 32,1
Dyrbach Nišćanski Hamor 191 62 35 20 61,3
Dźěwin Bělkowski Dźěwin 600 217 42 81 56,7
Frycowy Gaj Grodkowski Feliksowy Jazor 1268 4 1 0 0,4
Garjej Baršćanski Łukojce 410 10 4 0 3,4
Glinsk Baršćanski Baršć 272 0 1 0 0,4
Glinsk Choćebuski Gołkojce 451 61 18 2 18,0
Gogolow Choćebuski Choćebuz 1217 1 0 0 0,1
Gogolowk Choćebuski Gołkojce 732 6 3 0 1,2
Gołbin Choćebuski Gołkojce 401 92 24 38 38,4
Gołkojce Choćebuski Gołkojce 3996 265 12 29 7,7
Gołynk Choćebuski Choćebuz 1304 2 1 0 0,2
Górjenow Choćebuski Kopańce 448 17 8 0 5,6
Górnej Choćebuski Gołkojce 301 120 16 38 57,8
Góry Choćebuski Góry 594 288 45 111 74,7
Gózdź (†) Grodkowski Grodk 1519 9 4 0 0,9
Gózd Baršćanski Łukojce 352 2 0 0 0,6
Grěšna Gubinski Janšojce 406 1 1 0 0,5
Grodk Grodkowski Grodk 22471 120 145 60 1,4
Groźišćo Baršćanski Móst 245 115 7 48 69,4
Hajnk Choćebuski Gołkojce 840 14 7 0 2,5
Halštrow Kamjenski Halštrow 2986 27 4 14 1,5
Hamor Bělkowski Hamor 360 26 1 1 7,8
Hamoršć Bělkowski Rěčicy 204 9 0 0 4,4
Hatk Bělkowski Rěčicy 320 0 1 0 0,3
Hažow Choćebuski Kopańce 351 54 5 0 16,8
Hbjelsk Nišćanski Wysoka Dubrawa 968 78 12 19 11,3
Hermanecy/Sprjewja Wojerowski Łaz 506 183 23 58 52,2
Herpna Kalawski Wětošow 368 1 0 0 0,3
Hłupońca Kamjenski Pančicy-Kukow 100 6 1 0 7,0
Hłušina Lubijski Lubij 341 6 0 1 2,1
Hnašecy Budyski Dobruša-Huska 1113 51 22 10 7,5
Hodźij Budyski Hodźij 1312 186 50 74 23,6
Hochoza Choćebuski Hochoza 1251 666 38 215 73,5
Hołbin Budyski Załom 3030 3 0 0 0,1
Hola Bělkowski Wuskidź 219 48 26 20 42,9
Horni Wujězd Biskopičanski Porchow 723 12 5 2 2,6
Hornja Hórka Budyski Hornja Hórka 3408 691 310 222 35,9
Hornja Kina Budyski Budyšin 507 20 3 1 4,7
Hornje Brusy Nišćanski Wysoka Dubrawa 266 17 7 5 10,9
Hórki Kamjenski Chrósćicy 278 194 0 54 89,2
Hórnikecy Wojerowski Wojerecy 1416 81 13 8 7,2
Hózk Wojerowski Kulow 431 211 6 45 60,8
Hóznica Nišćanski Kwětanecy při jězoru 908 74 15 18 11,8
Hóznja Złokomorowski Zły Komorow 2710 4 0 0 0,1
Hrańca Kamjenski Ralbicy-Róžant 50 36 0 12 96,0
Hrodźišćo Budyski Wóspork 802 168 31 60 32,3
Hruboćicy Budyski Kubšicy 470 78 22 23 26,2
Hućina Budyski Malešecy 731 221 91 107 57,3
Huraz Choćebuski Drjowk 231 2 1 0 1,3
Hus Choćebuski Gatojce 462 144 10 35 40,9
Huska Budyski Dobruša-Huska 1305 50 14 8 5,5
Husoka Kalawski Wětošow 1028 76 32 10 11,5
Chanecy Budyski Zemicy-Tumicy 279 73 11 24 38,7
Chelno Budyski Radwor 396 196 4 70 68,2
Choćebuz Choćebuski Choćebuz 64508 390 540 310 1,9
Chołm Nišćanski Kwětanecy při jězoru 572 1 2 0 0,5
Chórice Kalawski Wětošow 228 1 1 0 0,9
Chrapow Lubijski Lubij 120 10 5 3 15,0
Chrjebja Nišćanski Chrjebja-Nowa Wjes 971 210 77 56 35,3
Chrósćicy Kamjenski Chrósćicy 681 391 0 112 73,9
Chróst Budyski Wulka Dubrawa 718 91 23 31 20,2
Chróstawa Budyski Šěrachow-Korzym 2346 3 1 0 0,2
Chusej (†) Grodkowski Drjowk 936 0 2 0 0,2
Chwaćicy Budyski Wulka Dubrawa 856 345 71 136 64,5
Jabłoń Choćebuski Kopańce 242 28 8 3 16,1
Jabłońc Bělkowski Jabłońc 1579 227 105 52 24,3
Jamne Baršćanski Baršć 429 1 0 0 0,2
Janšojce Gubinski Janšojce 1297 583 0 176 58,5
Jaseń (†) Grodkowski Grodk 623 4 1 0 0,8
Jasna Hora (Šumbark) Lubijski Kumwałd 377 3 3 1 1,9
Jawora Kamjenski Pančicy-Kukow 162 87 1 40 79,0
Jemjelica Grodkowski Jemjelica-Źěwink 697 9 11 0 2,9
Jenkecy Budyski Kubšicy 973 189 2 40 23,7
Jědlica Kamjenski Porchow 202 4 1 2 3,5
Jězor Nišćanski Niska 1922 2 0 0 0,1
Jiłocy Budyski Budestecy 461 28 10 10 10,4
Jitro Kamjenski Wóslink 390 75 11 6 23,6
Kamjenc Kamjenski Kamjenc 14981 47 18 15 0,5
Kamjeńki Lubinski Nowa Niwa 428 1 0 0 0,2
Kamjentna Wólšinka Nišćanski Kwětanecy při jězoru 276 5 0 0 1,8
Kanecy Kamjenski Pančicy-Kukow 109 54 3 27 77,1
Karlowa studnja Lubijski Lubij 238 5 2 2 3,8
Kašecy Kamjenski Pančicy-Kukow 114 40 19 10 60,5
Ketlicy Lubijski Lubij 1495 34 1 12 3,1
Kibuš Choćebuski Choćebuz 891 7 3 0 1,1
Kinajcht Wojerowski Wojerecy 226 129 15 58 89,4
Klětno Nišćanski Hamor 1869 141 85 67 15,7
Klinka (†) Baršćanski Łukojce 662 10 4 0 2,1
Klukš Budyski Wulka Dubrawa 1048 374 40 128 51,7
Koblicy Budyski Hodźij 696 161 22 62 35,2
Koblicy Wojerowski Łaz 317 96 28 46 53,6
Koćina Wojerowski Kulow 404 178 2 68 61,4
Kołwaz Budyski Bukecy 236 46 12 16 31,4
Kokrjow Choćebuski Gołkojce 145 9 2 0 7,6
Komorow Budyski Wulka Dubrawa 622 219 52 83 56,9
Komorow Budyski Rakecy 572 239 34 110 67,0
Konjecy Budyski Kubšicy 250 65 4 21 36,0
Konjecy Kamjenski Ralbicy-Róžant 248 135 2 58 78,6
Kopac Choćebuski Kopańce 302 23 11 0 11,3
Kopańce Choćebuski Kopańce 468 3 5 0 1,7
Korecy Lubijski Lubij 354 3 0 0 0,8
Kórjeń Choćebuski Choćebuz 1012 40 7 0 4,6
Korzym Budyski Šěrachow-Korzym 3264 26 10 10 1,4
Košyna Złokomorowski Zły Komorow 1054 83 2 0 8,1
Košynka Złokomorowski Zły Komorow 349 1 0 0 0,3
Kotecy Budyski Wóspork 406 86 40 71 48,5
Kótłow Choćebuski Kopańce 265 37 3 10 18,9
Kozarcy Kamjenski Chrósćicy 39 25 0 9 87,2
Kósmejce Baršćanski Dolina Nysy a Małksy 270 1 0 0 0,4
Kózło Nišćanski Niska 713 6 2 0 1,1
Kózle Grodkowski Kopańce 276 17 8 2 9,8
Krakecy Budyski Kubšicy 329 189 18 58 80,5
Kromola Bělkowski Jabłońc 397 16 9 0 6,3
Krušwica Bělkowski Krušwica 3246 49 70 0 3,7
Krynhelecy Bělkowski Hamor 345 95 43 42 52,2
Křidoł Kamjenski Kamjenc 177 5 0 1 3,4
Křišow Zhorjelski Vierkirchen 498 4 1 1 1,2
Kśišow-Naseńce Choćebuski Gołkojce 791 26 1 0 3,4
Kubšicy Budyski Kubšicy 822 299 34 76 49,8
Kumwałd Lubijski Kumwałd 5260 20 21 2 0,8
Kukow Kamjenski Pančicy-Kukow 689 426 1 157 84,8
Kulow Wojerowski Kulow 3439 570 176 368 32,4
Kulowc Wojerowski Kulow 269 102 9 57 62,5
Łakoma (†) Choćebuski Choćebuz 209 100 12 19 62,7
Łaz Wojerowski Łaz 1984 411 94 235 37,3
Łaz Kalawski Wětošow 344 0 3 0 0,9
Łazk Kamjenski Ralbicy-Róžant 75 44 0 23 89,3
Łojojc Grodkowski Feliksowy Jazor 315 0 1 0 0,3
Łojow Grodkowski Grodk 263 1 1 0 0,8
Łućo (†) Wojerowski Hamor 285 74 30 47 53,0
Łuh Budyski Njeswačidło 672 219 48 82 51,9
Łupoj Budyski Radwor 560 172 17 42 41,2
Łusk Budyski Wóspork 227 69 9 20 43,2
Łuty Wojerowski Łuty 8362 24 22 3 0,6
Łuwoćicy Lubijski Lubij 592 2 0 0 0,3
Lejno Budyski Bukecy 198 28 9 10 23,7
Lejno Wojerowski Halštrowska Hola 456 161 9 55 49,3
Lejno Kamjenski Pančicy-Kukow 221 76 5 30 50,2
Lědy Kalawski Lubnjow 285 1 0 0 0,4
Lěsk Grodkowski Grodk 317 5 2 1 2,5
Lěska Kamjenski Wóslink 342 39 6 11 16,4
Lěska Złokomorowski Nowa Jazorina 297 1 0 0 0,3
Lěskej Wojerowski Malešecy 65 24 6 9 60,0
Lěšće Grodkowski Grodk 613 5 4 0 1,5
Lěwałd Lubijski Lěwałd 1103 1 0 0 0,1
Lěźiny Choćebuski Drjowk 156 1 1 0 1,3
Libanojce Choćebuski Kopańce 572 20 3 0 4,0
Limbark Choćebuski Gołkojce 508 102 15 17 26,4
Lipič Budyski Radwor 295 128 14 46 63,7
Lipiny Wojerowski Łaz 221 114 14 38 75,1
Lipje Kalawski Lubnjow 278 11 10 0 7,6
Lipoj-Tornow Wojerowski Łuty 2115 18 6 10 1,6
Liškow (†) Choćebuski Choćebuz 558 232 105 63 71,7
Liškowk (†) Choćebuski Choćebuz 282 150 25 36 74,8
Lubij Lubijski Lubij 17654 49 26 15 0,5
Lubń Kalawski Lubnjow 485 2 0 0 0,4
Lubošc Choćebuski Drjowk 315 1 0 0 0,3
Lubow Lubijski Lěwałd 975 1 0 0 0,1
Lubuš Wojerowski Łuty 4963 48 16 24 1,8
Lutobč Budyski Radwor 371 143 44 63 67,4
Lutoboŕ Grodkowski Grodk 484 2 1 0 0,6
Lutol-Wintorp Choćebuski Drjowk 1018 0 1 0 0,1
Mała Boršć Budyski Hodźij 630 166 17 46 36,3
Mała Nydej Wojerowski Wojerecy 1059 256 70 92 39,5
Małe Dobrynje Choćebuski Kopańce 385 0 1 0 0,3
Małe Jamne Baršćanski Baršć 182 2 0 3 2,7
Małe Radměrcy Lubijski Lubij 344 1 4 0 1,5
Mały Kólsk Baršćanski Dolina Nysy a Małksy 469 4 6 0 2,1
Mały Wjelkow Budyski Budyšin 1851 443 30 102 31,1
Mały Wosyk Kamjenski Porchow 239 30 1 8 16,3
Malećicy Budyski Wóspork 435 22 4 5 7,1
Malešecy Budyski Malešecy 1024 439 49 133 60,6
Manjow Wojerowski Hamor 334 192 4 78 82,0
Matyjojce Baršćanski Łukojce 382 50 63 12 32,7
Mikow Nišćanski Mikow 962 175 56 55 29,7
Miłkecy Budyski Radwor 231 81 8 20 47,2
Miłoćicy Kamjenski Njebjelčicy 215 100 0 46 67,9
Miłoraz Bělkowski Trjebin 574 354 7 89 78,4
Minakał Budyski Radwor 769 305 26 108 57,1
Mjedźojz Biskopičanski Zemicy-Tumicy 435 6 4 0 2,3
Mješicy Budyski Bukecy 553 215 17 77 55,9
Mortkow Wojerowski Łaz 209 76 5 27 51,7
Móst Baršćanski Móst 868 528 3 116 74,5
Mučow Wojerowski Kulow 353 103 18 39 45,3
Mułkecy Bělkowski Slepo 355 237 11 66 88,5
Mužakow Bělkowski Mužakow 5884 26 33 9 1,2
Myšyn Choćebuski Bórkowy 486 151 21 52 46,1
Nadrózna Hrabowka Kamjenski Njedźichow 1058 3 0 0 0,3
Napojka (†) Bělkowski Krušwica 118 2 0 0 1,7
Narć Wojerowski Halštrowska Hola 326 133 23 24 55,2
Němcy Wojerowski Wojerecy 578 206 15 56 47,9
Němješk Złokomorowski Zły Komorow 378 0 1 0 0,3
Němske Pazlicy Kamjenski Kamjenc 535 3 0 0 0,6
Niska Nišćanski Niska 8411 15 25 5 0,5
Njabožkojce Kalawski Wětošow 272 84 7 20 40,8
Njamorojce Choćebuski Drjowk 123 2 0 0 1,6
Njebjelčicy Kamjenski Njebjelčicy 450 188 0 62 55,6
Njedźichow Wojerowski Njedźichow 5612 3 0 0 0,1
Njechorń Budyski Wóspork 423 147 37 53 56,0
Njeswačidło Budyski Njeswačidło 1366 326 21 92 32,1
Njeznarowy Lubijski Lubij 284 18 2 3 8,1
Nosaćicy Budyski Wóspork 452 30 10 18 12,8
Nowa Łuka Wojerowski Halštrowska Hola 545 270 62 96 78,5
Nowa Niwa Lubinski Nowa Niwa 1402 0 1 0 0,1
Nowa Wjas Choćebuski Gatojce 486 243 12 64 65,6
Nowa Wjes Biskopičanski Dobruša-Huska 749 15 2 3 2,7
Nowa Wjes/Sprjewja Budyski Malešecy 330 83 20 20 37,3
Nowa Wjes Nišćanski Chrjebja-Nowa Wjes 606 132 18 42 31,7
Nowe Město/Sprjewja Wojerowski Sprjewiny Doł 462 249 20 89 77,5
Nowe Wiki Kalawski Nowe Wiki 3752 2 0 0 0,1
Nowoslicy Kamjenski Ralbicy-Róžant 137 75 0 30 76,6
Nuknica Kamjenski Chrósćicy 220 110 0 42 69,1
Palow Biskopičanski Zemicy-Tumicy 757 5 1 0 0,8
Pančicy Kamjenski Pančicy-Kukow 428 262 6 96 85,0
Parcow (†) Wojerowski Halštrowska Hola 604 137 30 33 33,1
Pěchč Bělkowski Krušwica 513 0 2 0 0,4
Pěskecy Kamjenski Njebjelčicy 265 163 1 58 83,8
Picnjo Choćebuski Picnjo 4312 107 6 28 3,3
Połpica Budyski Malešecy 324 155 10 66 71,3
Pomorcy Budyski Bukecy 572 83 17 22 21,3
Popojce Choćebuski Gołkojce 1031 418 67 112 57,9
Poršicy Budyski Kubšicy 709 229 36 104 52,0
Prašyjca Grodkowski Grodk 173 5 2 0 4,0
Prěčecy Budyski Hodźij 456 47 9 5 13,4
Prjawoz Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 439 233 2 84 72,7
Protecy Kamjenski Halštrow 692 4 0 0 0,6
Prožym Grodkowski Wjelcej 788 2 1 0 0,4
Přibuzk Bělkowski Krušwica 465 0 1 0 0,2
Psowje Budyski Rakecy 324 180 11 51 74,7
Pšyne Kalawski Wětošow 503 1 0 0 0,2
Pśiłuk Choćebuski Turnow-Pśiłuk 545 217 52 40 56,7
Ptačecy Wojerowski Halštrowska Hola 649 343 3 91 67,3
Radojz (†) Grodkowski Grodk 152 1 1 0 1,3
Radom Lubinski Lubin 514 1 2 0 0,6
Radšow Nišćanski Wysoka Dubrawa 735 7 7 1 2,0
Radšowk Nišćanski Hamor 46 16 4 4 52,2
Raduš Kalawski Wětošow 1076 177 24 37 22,1
Radwor Budyski Radwor 1418 759 5 274 73,2
Rachlow Budyski Kubšicy 503 181 20 67 53,3
Rajc (†) Grodkowski Grodk 321 0 1 0 0,3
Rakecy Budyski Rakecy 2307 469 97 132 30,3
Rakojdy Budyski Malešecy 426 173 35 79 67,4
Ralbicy Kamjenski Ralbicy-Róžant 269 168 7 63 88,5
Rěčicy Bělkowski Rěčicy 2783 2 12 0 0,5
Rjasnik Baršćanski Baršć 534 1 2 0 0,6
Rodecy Budyski Bukecy 377 66 0 24 23,9
Rogeńc Choćebuski Choćebuz 875 8 3 1 1,4
Rogow (†) Gubinski Janšojce 674 71 4 4 11,7
Rogozno Choćebuski Choćebuz 636 252 93 103 70,4
Rogozno Choćebuski Kopańce 248 25 8 0 13,3
Roholń Wojerowski Łaz 126 64 16 29 86,5
Rowno Bělkowski Slepo 830 498 6 101 72,9
Rozwodecy Budyski Šěrachow-Korzym 982 64 53 29 14,9
Róžant Kamjenski Ralbicy-Róžant 186 109 0 50 85,5
Róžany Lubijski Lubij 989 1 1 0 0,2
Rubyn Choćebuski Wjerbno 252 111 32 42 73,4
Rušica Kamjenski Halštrow 1091 1 1 2 0,4
Ruśi Grodkowski Feliksowy Jazor 394 8 5 3 4,1
Rychwałd Bělkowski Hamor 926 82 79 23 19,9
Sćijecy Budyski Budyšin 821 48 3 4 6,7
Serbske Pazlicy Kamjenski Njebjelčicy 254 170 0 55 88,6
Sernjany Kamjenski Ralbicy-Róžant 194 143 0 47 97,9
Skarbišecy Bělkowski Krušwica 525 71 15 15 19,2
Skaskow Kamjenski Wóslink 341 18 2 1 6,2
Skjarbošc Choćebuski Drjowk 532 1 0 0 0,2
Słona Boršć Budyski Budyšin 713 180 61 70 43,6
Slepo Bělkowski Slepo 1738 460 152 168 44,9
Smječkecy Kamjenski Worklecy 228 107 2 36 63,6
Smjerdźaca Kamjenski Ralbicy-Róžant 145 90 0 44 92,4
Smogorjow Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 723 351 34 117 69,4
Spale Wojerowski Kulow 412 238 9 66 76,0
Sprjejcy Wojerowski Sprjewiny Doł 961 253 55 65 38,8
Sprjojcy Nišćanski Kwětanecy při jězoru 528 5 0 6 2,1
Sprjowje Bělkowski Hamor 107 81 2 14 90,7
Spytecy Budyski Hodźij 502 30 4 11 9,0
Stanojšćo Nišćanski Niska 354 2 1 1 1,1
Stara Niwa Lubinski Stara Niwa-Wózwjerch 675 2 0 0 0,3
Stary Lubolń (†) Bělkowski Rěčicy 247 15 11 8 13,8
Strjažow Choćebuski Dešno-Strjažow 435 238 0 66 69,9
Stróža Wojerowski Rakecy 439 155 18 60 53,1
Sulšecy Wojerowski Kulow 404 162 6 50 54,0
Swinjarnja Kamjenski Pančicy-Kukow 97 60 0 20 82,5
Syjk Grodkowski Grodk 465 3 4 2 1,9
Šćeńc Choćebuski Drjowk 193 0 1 0 0,5
Šćeńca Wojerowski Łaz 438 145 28 60 53,2
Šejnejda Gubinski Turjej 146 74 7 26 73,3
Šepšecy (†) Wojerowski Hamor 111 45 18 19 73,9
Šešow Budyski Njeswačidło 403 120 21 39 44,7
Šěrachow Budyski Šěrachow-Korzym 4873 51 13 26 1,8
Škódow (†) Wojerowski Halštrowska Hola 247 34 6 4 17,8
Škódow Choćebuski Choćebuz 478 202 66 76 72,0
Šlichow Choćebuski Choćebuz 386 134 23 55 54,9
Špikały Budyski Wóspork 112 29 3 3 31,2
Štyri Duby (†) Bělkowski Rěčicy 224 52 42 17 49,6
Šunow Kamjenski Ralbicy-Róžant 298 192 4 71 89,6
Tarnojsk Kalawski Wětošow 313 5 0 1 1,9
Terpje Grodkowski Grodk 2054 125 38 46 10,2
Tradow Kamjenski Wóslink 112 22 6 9 33,0
Tranje Wojerowski Hamor 144 95 1 22 81,9
Trjebejce Baršćanski Łukojce 527 31 14 2 8,9
Trjebin Bělkowski Trjebin 745 421 11 140 76,8
Trjebjeńca Budyski Bukecy 357 95 10 39 40,3
Trjechow Biskopičanski Smělna-Póckowy 643 2 0 0 0,3
Tšadow (†) Grodkowski Grodk 487 6 12 0 3,7
Tšadow Kalawski Wětošow 532 21 6 6 6,2
Tšawnica (†) Choćebuski Choćebuz 295 82 22 32 46,1
Tśěšojce Baršćanski Tśěšojce-Žymjerojce 610 1 0 0 0,2
Tšuckojce (†) Grodkowski Grodk 115 1 0 0 0,9
Tšupc Lubinski Tšupc 1552 12 0 4 1,0
Tućicy Budyski Wjelećin 731 3 2 0 0,7
Turjej Gubinski Turjej 1018 378 44 125 53,7
Turnow Choćebuski Turnow-Pśiłuk 972 439 19 120 59,5
Waldow Lubinski Błośańska Góla 214 1 0 0 0,5
Walowy Lubijski Lubij 223 8 1 0 4,0
Wbohow Budyski Šěrachow-Korzym 337 6 3 0 2,7
Wernarjecy Budyski Załom 2792 0 1 0 0,0
Wěteńca Kamjenski Njebjelčicy 72 49 0 16 90,3
Wětošow Kalawski Wětošow 3921 62 49 29 3,6
Wjelećin Budyski Wjelećin 5132 39 23 12 1,4
Wjelike Dobrynje Choćebuski Kopańce 530 10 5 0 2,8
Wjeliki Kólsk Baršćanski Dolina Nysy a Małksy 1871 9 13 8 1,6
Wjeliki Wóseńk Choćebuski Kopańce 527 7 0 0 1,3
Wjerbno Choćebuski Wjerbno 1904 744 173 250 61,3
Wochozy Bělkowski Hamor 588 263 86 105 77,2
Wojerecy Wojerowski Wojerecy 7755 360 380 215 12,3
Wolešnica Lubijski Lubij 524 2 2 0 0,8
Wopaleń Lubijski Lubij 202 2 0 0 1,0
Worklecy Kamjenski Worklecy 692 432 0 166 86,4
Wóseńck Choćebuski Drjowk 235 2 0 0 0,9
Wóškalawa (†) Kalawski Wětošow 253 1 2 0 1,2
Wotrow Kamjenski Pančicy-Kukow 378 231 13 78 85,2
Wóslink Kamjenski Wóslink 730 15 5 4 3,3
Wóspork Budyski Wóspork 1393 42 26 13 5,8
Wózwjerch Lubinski Stara Niwa-Wózwjerch 381 1 2 0 0,8
Wučkecy Kamjenski Porchow 82 7 5 0 14,6
Wudwor Kamjenski Worklecy 271 121 1 48 62,7
Wuhančicy-Koblica Lubijski Kumwałd 1094 15 9 3 2,5
Wujezd Budyski Bukecy 280 44 3 9 20,0
Wukrančicy Nišćanski Wysoka Dubrawa 1045 200 29 36 25,4
Wulka Dubrawa Budyski Wulka Dubrawa 2058 300 175 142 30,0
Wulke Ždźary Wojerowski Łaz 1247 265 61 97 33,9
Wulki Wosyk Biskopičanski Porchow 363 30 5 4 10,7
Wunšow (†) Bělkowski Hamor 251 65 22 22 43,4
Wuskidź Bělkowski Wuskidź 1598 219 39 25 17,7
Wusoka (†) Baršćanski Baršć 694 11 9 0 2,9
Wysoka Kamjenski Wóslink 448 27 5 0 7,1
Zabrod Wojerowski Halštrowska Hola 406 172 48 75 72,7
Zagor Bělkowski Krušwica 1256 137 64 13 17,0
Zakaznja Choćebuski Smogorjow-Prjawoz 92 16 8 15 42,4
Zakrjejc Grodkowski Grodk 198 13 2 0 7,6
Zakrjow Grodkowski Grodk 189 0 9 0 4,8
Załom Budyski Załom 6783 13 6 10 0,4
Zarěč Budyski Njeswačidło 792 177 17 65 32,7
Zdźěr Budyski Wulka Dubrawa 456 148 60 83 63,8
Zejicy Kamjenski Pančicy-Kukow 72 34 0 10 61,1
Zelezna Grodkowski Grodk 652 26 13 0 6,0
Zemicy-Tumicy Biskopičanski Zemicy-Tumicy 3278 2 0 0 0,1
Złyčin Wojerowski Łaz 351 161 12 57 65,5
Zubornička Budyski Malešecy 928 201 54 40 31,8
Zušow Kalawski Wětošow 308 39 13 9 19,8
Žargoń Choćebuski Kopańce 471 31 16 2 10,4
Žarki Budyski Wóspork 270 28 3 8 14,4
Žarnow (†) Złokomorowski Zły Komorow 636 5 1 0 0,9
Žičeń Budyski Hodźij 504 70 18 21 21,6
Židźino Wojerowski Halštrowska Hola 510 268 32 74 73,3
Žornosyki Budyski Bukecy 127 43 24 36 81,1
Žuricy Kamjenski Pančicy-Kukow 186 53 0 18 38,2
Žylow Choćebuski Choćebuz 2013 733 31 239 49,8
Žylowk Choćebuski Choćebuz 856 188 66 51 35,6
Źěwink Grodkowski Jemjelica-Źěwink 207 12 3 1 7,7
Źiwize Choćebuski Drjowk 402 2 3 0 1,2


Hlej tež wobdźěłać

Žórło wobdźěłać

  • Ludwig Elle [Ela]: Sprachenpolitik in der Lausitz. LND, Budyšin 1995.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije