Jan Pětr Jordan

Jan Pětr Jordan (* 15. februara 1818 w Čěškecach; † 20. meje 1891 we Wienje) bě serbski slawist, publicist a wobchodnik. Płaći jako jenički wuznamny zastupjer katolskich Serbow w Serbskim narodnym hibanju do 1848. Dla swojeho nabožinsce měšaneho pochada bě Jordan predestinowany za přewinjenje šćěpjeńcy hornjoserbskeje rěče do konfesionelneju wariantow, štož wón – před Smolerjom – ze swojej gramatiku Grammatik der wendischserbischen Sprache in der Oberlausitz z lěta 1841 tež spyta.Комплекс Мирского замка.JPG

Mirski hród w Běłoruskej, dźěl swětoweho herbstwa UNESCO


Wědźeše ty hižo, zo …
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?
  • je Křišow jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
W druhej rěči čitać