Serbšćina

dwě rěči Łužiskich Serbow
Podobne hesło Tutón nastawk z temu rěč Serbow je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło Serbišćina ma temu rěč južnych Serbow.

Serbšćina je skupina zapadosłowjanskeju rěčow, kotrejž so dźensa přewažnje we Łužicy rěčitej.

Serbšćina (hsb, dsb),
Serbska rěč (hsb),
Serbska rěc (dsb)
kraje Němska, USA a Awstralska
region Braniborska a Sakska
rěčnicy ca. 50.000
znamjenja a klasifikacija
klasifikacija Indoeuropske rěče
Słowjanske rěče
Zapadosłowjanske rěče
Serbski
družina pisma łaćonski alfabet
oficielny status
hamtska rěč Braniborska a Sakska (regionalnje)
rěčne kody
ISO 639-2:

wen (za wobě rěči)
hsb (Hornjoserbšćina)
dsb (Delnjoserbšćina)

ISO 639-3 (SIL):

hsb (Hornjoserbšćina)
dsb (Delnjoserbšćina)

karta
Rozšěrjenje serbskeju rěčow
Wobdźěłać
p  d  w

Serbšćina dźěli so do:

Wobě serbskej rěči stej we wotpowědnej połojcy serbskeho sydlenskeho ruma oficielnje připóznatej a słušatej k oficielnym mjeńšinowym rěčam w Němskej. Wonej wužiwatej łaćonski alfabet z někotrymi wosebitymi pismikami.

Serbske narěče

wobdźěłać
 
Serbske narěče

Serbšćina ma tež wjele narěčow. Tak bazuje spisowna hornjoserbšćina na narěčach wokoło Budyšina a spisowna delnjoserbšćina na Choćebuskim dialekće. W srjedźnej Łužicy eksistuje nimo toho narěčne pasmo, kotrež twori přechod mjez hornjo- a delnjoserbskimi narěčemi. Najbóle rozšěrjena z tutych přechodnych dialektow je Slepjanska narěč. Rěčneje asimilacije dla wšak so wulki dźěl něhdyšich narěčow lědma hišće wužiwa. Z wotstawkom najwitalniši je hišće hornjoserbski „katolski” dialekt, kotryž rěči so na zapadźe hornjoserbskeho rěčneho teritorija we wsach blisko Kamjenca. Wuchodnu rěčnu hranicu serbšćiny k pólšćinje tworjachu hač do 19. lětstotka wuchodoserbske narěče, kotrež mějachu serbske a pólske kajkosće.

Rěčne přirunanje

wobdźěłać
němsce hornjoserbsce delnjoserbsce połobsce pólsce čěsce słowjensce rusce serbisce chorwatsce ukrainsce makedonsce běłorusce
Mensch čłowjek cłowjek clawak, clôwak człowiek člověk človek человек (čelovék) човек (čovek) čovjek людина (ljudyna) човек (čovek) чалавек (čałaviek)
Abend wječor wjacor vicer wieczór večer večer вечер (véčer) вечер (večer) večer вечір (večir) вечер (večer) вечар (viečar)
Bruder bratr bratš brot brat bratr brat брат (brat) брат (brat) brat брат (brat) брат (brat) брат (brat)
Tag dźeń źeń dôn dzień den dan день (djeń) дaн (dan) dan день (deń) ден (den) дзень (dzień)
Hand ruka ruka ręka ręka ruka roka рука (ruká) рука (ruka) ruka рука (ruka) рaка (raka) рука (ruka)
Herbst nazyma nazyma prenja zaima, jisin jesień podzim jesen осень (óseń) jeсен (jesen) jesen осінь (osiń) eсен (esen) восень (vosień)
Schnee sněh sněg sneg śnieg sníh sneg снег (sneg) снег (sneg) snijeg сніг (snih) снег (sneg) сьнег (śnieh)
Sommer lěćo lěśe let lato léto poletje лето (léto) лето (leto) ljeto літо (lito) лето (leto) лета (leta)
Schwester sotra sotša sestra siostra sestra sestra сестра (sestrá) сестра (sestra) sestra сестра (sestra) сестра (sestra) сястра (siastra)
Fisch ryba ryba ryba ryba ryba riba рыба (rýba) риба (riba) riba риба (ryba) риба (riba) рыба (ryba)
Feuer woheń wogeń widin ogień oheň ogenj огонь (ogóń) огањ (ogań) vatra вогонь (vohoń) оган (ogan) агонь (ahoń)
Wasser woda wóda wôda woda voda voda вода (vodá) вода (voda) voda вода (voda) вода (voda) вада (vada)
Wind wětr wětš wjôter wiatr vítr veter ветер (véter) ветaр (vetar) vjetar вітер (viter) ветер (veter) вецер (viecier)
Winter zyma zyma zaima zima zima zima зима (zimá) зима (zima) zima зима (zyma) зима (zima) зіма (zima)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije