Porchow

gmejna w Budyskim wokrjesu


Porchow (němsce Burkau) je wjes a gmejna w Hornjej Łužicy. W njej wužórlitej so Klóšterska woda (mjez Porchowom a Wotrowom tež Porchowska woda mjenowana) a Satkula (blisko Małeho Wosyka).

Porchow
němsce Burkau
Porchow na karće Sakskeje
Porchow na karće Sakskeje
DEC
Wopon
Wopon Porchowa
Wopon Porchowa
Zakładne daty
stat Němska Němska
zwjazkowy kraj SakskaSakska Sakska
wokrjes Budyski
wysokosć 231 metrow n.m.hł.
přestrjeń 31,90 km²
wobydlerstwo 2.665 (31. dec 2022)[1]
hustosć zasydlenja 84 wob. na km²
póstowe čisło 01906
předwólba (+49) 035953
awtowa značka BZ, BIW, HY, KM
Politika a zarjadnistwo
wjesnjanosta Sebastian Hein (CDU)
adresa Hauptstraße 241
01906 Burkau
webstrona gemeinde-burkau.de
Połoženje Porchowa w Sakskej
KartaČěskaDrježdźanyWokrjes ZhorjelcWokrjes MišnoWokrjes Sakska Šwica-Wuchodne Rudne horyWarnoćicyBudyšinNjedźichowBiskopicyPorchowChrósćicyKumwałdZemicy-TumicyDobruša-HuskaHalštrowska HolaHalštrowFrankenthalHodźijWulka DubrawaGroßharthauGroßnaundorfBudestecyWulke RědorjecyMalešecyHaselbachtalBukecyWojerecyKamjencKinsporkRakecyKubšicyŁužnicaŁutySwětłaŁazMalešecyNjebjelčicyNjeswačidłoNeukirch pola KinsporkaWjazońcaHornja HórkaOhornWóslinkOttendorf-OkrillaPančicy-KukowPołčnicaBóšicyRadebergRadworWorklecyRalbicy-RóžantRamnowŠěrachow-KorzymSmělna-PóckowyKamjencSepicyZałomSprjewiny DołSćenjowWołbramecyWachowWósporkWjelećinKulowBraniborskaPólska
Karta
wikidata: Porchow (Q93216)
51.17581114.179857

Gmejnski dźěl Nowy Dwór słuša oficielnje do serbskeho sydlenskeho ruma.

Prěnje historiske naspomnjenje jako Purcowe je z lěta 1312. 1414 mjenuje so Porchow jako sydło ryćerja. W lěće 1600 kaž tež 1777 wukonješe tudyše ryćerkubło ležownostne knjejstwo nad dźělom wsy, mjeztym zo podsteješe tamny dźěl klóštrej Marijina hwězda. Porchow měješe hižo do reformacije swójsku wosadnu cyrkej.[2]

W tehdy hišće dwurěčnym Porchowje bydlachu w 17. lětstotku prjedownicy němskeho filozofa Friedricha Nietzscheho.[3]

Dźensniša Porchowska wulkogmejna nasta při gmejnskej reformje 1994 z dotalnych gmejnow Porchow, Mały Wosyk a Horni Wujězd.

Wobydlerstwo

wobdźěłać

W lěće 1925 běchu nimale wšitcy Porchowčenjo ewangelscy. Po ludličenju lěta 2011 bě 51,6 % gmejnskich wobydlerjow ewangelskeje a 4,6 % katolskeje konfesije, při čimž bydla tući hłownje we wsach na sewjeru gmejny.[4]

Wjesne dźěle

wobdźěłać

Do Porchowskeje gmejny słušeja slědowace wsy:

wob. přer.
staroba
♀/♂a kwocient
młodych
b
kwocient
starych
c
wosoby/
domjacnosć
Bukowc 12 40,7 100 25 25 3,0
Horni Wujězd 295 43,5 125 20 24 2,4
Jědlica 179 41,9 103 27 26 2,8
Ledźborecy 68 48,7 89 21 41 2,4
Mały Wosyk 121 47,1 112 25 45 2,2
Nowy Dwór 35 46,4 119 17 35 2,3
Panecy 101 47,9 106 19 39 2,4
Porchow 1718 45,1 102 24 32 2,4
Wučkecy 80 47,6 95 10 23 2,2
Wulki Wosyk 150 42,2 95 25 29 2,3
gmejna 2759 44,9 104 23 31 2,4
podaća po cencusu 2011; staw: 9.5.2011[5]
a: ličba mužow na 100 žonow
b: poměr ličby wosobow pod 18 lětami k 100 wosobam mjez 18 a 65
c: poměr ličby wosobow nad 65 lětami k 100 wosobam mjez 18 a 65


Gmejna słuša k sakskemu wólbnemu wokrjesej 52 (Budyšin 1) a k zwjazkowemu wólbnemu wokrjesej 156 (Budyšin I).

Wjesnjanosta

wobdźěłać

Porchowski wjesnjanosta je wot lěta 2012 Sebastian Hein (CDU).

wólby wjesnjanosty
wólba wjesnjanosta namjet wuslědk (%)
2019 Sebastian Hein CDU 59,9
2012 63,4
2008 Hans-Jürgen Richter FDP 94,0
2001 68,9
1994 92,3
  • Michał Čoch (1851–1922) – gymnazialny wučer, składnostny basnik
 
Powětrowy wobraz Porchowa
  1. Aktualne ličby wobydlerstwa po gmejnach 2022; Statistiski krajny zarjad Sakskeje
  2. Porchow w Digitalnym stawizniskim zapisu městnow Sakskeje (němsce)
  3. Marko Malink: Słowjanski pochad Friedricha W. Nietzscheho. W Rozhledźe čo. 2/2008.
  4. Wuslědki censusa 2011 za Porchowsku gmejnu: Nabožina
  5. Statistiski krajny zarjad Sakskeje: gmejna Porchow (němsce)
  Commons: Porchow – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije