Wóslinčanska cyrkej

ewangelska wosadna cyrkej w Hornjej Łužicy

Wóslinčanska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej we Wóslinku w Budyskim wokrjesu. Wona słuži ewangelskej wosadźe Wóslink w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało.

Wóslinčanska cyrkej

Stary Wóslinčanski kěrchow wokoło cyrkwje je zrunany; jenož někotre historiske narowne pomniki su so wobchowali, mjez nimi žadyn ze serbskim napisom. Nowe pohrjebnišćo nadeńdźe so wot lěta 1876 kusk zdalene do južneho směra. Nad cyrkwinskimi durjemi je dwurěčna serbsko-němska sada napisana, runje tak nad wołtarjom. W zachodnej hali spomina kamjentna tafla w němskej rěči na padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny.

Ewangelska cyrkej we Wóslinku steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Stawizny wobdźěłać

Po w lěće 1646 namakanym wopismje je so w lěće 1410 wot Mišnjanskeho biskopa kapałka we Wóslinku poswjećiła, w kotrejž mějachu měšnicy z Chrósćic a Kulowa kemše. Hižo 1438 naspomni so prěni raz farar we Wóslinku. Stara cyrkej je so w lěće 1803 wottorhnyła a nowa so wot 1803 do 1805 kusk dale na sewjeru natwariła. Wona słuša ze swojimi třomi emporami k najwjetšim wjesnym cyrkwjam Budyskeho kraja.

Wosada wobdźěłać

Do Wóslinčanskeje wosady słušeja nimo Wóslinka samoho tež wjeski Ćisow, Debricy, Jitro, Lěska, Pisany Doł, Skaskow, Tradow a Wysoka kaž tež ewangelscy wobydlerjo někotrych přewažnje katolskich wsow we wokolinje.

Fararjo wobdźěłać

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenja
1663–1669 Jan Ćichor Wulke Zdźary 1630–1669
1744–1771 Křesćan Bohachwał Kowar Bukecy 1703–1778
1772–1790 Jan Wićaz Jědlica † 1790
1790–1793 Kašpor Róla Njeswačidła 1762–1793 zemrě při njezbožu z konjom
1793–1846 Karl Heinrich Fuhrmann (Wóznik) Wormłag (DŁ) 1767–1846
1847–1851 Handrij Nowak Jaseńca 1769–1850 do toho diakon w Ketlicach
1851–1858 Jaroměr Hendrich Imiš Bukojna 1819–1897 do toho wučer w Budyšinje, po tym farar w Hodźiju
1859–1886 Jurij Arnošt Wanak Njeswačidło 1817–1887 do toho w Kotecach, 1886 na wuměnk
1887–1906 Jan Wałtar Burkhardswalde 1860–1921 do toho wikar we Łazu, po tym farar w Njeswačidle
1907–1956 Pawoł Wićežk Přišecy 1877–1956 do toho we Łupoji
2020 Michael Nicolaus

Farar Wićežk bě posledni serbski we Wóslinčanskej wosadźe. Wón dźeržeše kóždu njedźelu serbsku Božu słužbu, samo za čas nacionalsocialistiskeho knjejstwa.

Wobrazy wobdźěłać

Literatura wobdźěłać

  • Cornelius Gurlitt: Oßling. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 35. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Kamenz (Land). C. C. Meinhold, Dresden 1912, str. 258–268.

Wotkazaj wobdźěłać

  Commons: Ewangelska cyrkej we Wóslinku – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.36025514.166095
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije