Bukečanska cyrkej

barokna žurlowa cyrkej z wěžu; wuznam za twarske a wjesne stawizny

Bukečanska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej w Bukecach w Budyskim wokrjesu. Wona słuži Bukečanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Wona słuša k mało ewangelskim cyrkwjam, hdźež so sčasami tež dźensa hišće serbsce prěduje.

Bukečanska cyrkej

Stary Bukečanski kěrchow z někotrymi serbskim narownymi pomnikami, mjez druhim wot Kita Lorenca, nadeńdźe so wokoło cyrkwje, mjeztym zo leži wo wjele wjetše nowe pohrjebnišćo kusk zdalene do wuchodneho směra. Tež tu so někotre serbske narowne kamjenje namakaja, mjez druhim wot Lubjenskec a Zobic swójbow. Na starym kěrchowje nadeńdu so tež stare Bukečanske zwony ze serbskimi napisami.

Ewangelska cyrkej w Bukecach steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Bukečanska cyrkej wobsteješe hižo w zažnym 13. lětstotku a bu w lěće 1222 Budyskemu dekanatej podstajena. To je zdobom lěto prěnjeho naspomnjenja cyrkwje a wsy jako Bukewicz. Starša cyrkej naruna so w lěće 1717 přez nowotwar, při čimž so wěža hakle 1750 natwari. Bitwu pola Bukec dnja 14. oktobra 1758 kaž tež Bitwu pola Budyšina w meji 1813 cyrkej bjez wjetšich wobškodźenjow přetra.

1947 wotmě so Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Bukecach.

Do Bukečanskeje wosady słušeja wjeski Błócany, Čornjow, Delany, Kołwaz, Koporcy, Lejno, Mješicy, Něćin, Pomorcy, Rachlow, Rodecy, Sowrjecy, Šekecy, Trjebjeńca, Wadecy, Wawicy, Wuježk, Wysoka a Žornosyki.

Hač do lěta 1967 bě tež Łusk dźěl Bukečanskeje wosady, bu pak w tym lěće přefarowany do blišeho Kotec.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenki
1600–1605 Hrjehor Martini Dažin ~1575–1632
1627–1633 Kaspar Wjelan † 1633
1634–1638 Jan Wjelan Tšadow (DŁ) 1570–1638 do toho w Kotecach
1639–1658 Měrćin Budar Wujezd 1603–1658 do toho w Minakale
1659–1708 Křesćan Küffner Kamjenc 1633–1708
1708–1728 Jan Wawer Mješicy 1672–1728
1729–1739 Samuel Krygar Minakał 1701–1739
1739–1757 Jan Bjedrich Langa Smělna 1709–1757
1759–1794 Jurij Janka Kašecy 1724–1794
1795–1825 Korla Bohumił Janka Bukecy 1766–1825
1826–1868 Michał Mjeń Budyšin 1791–1875
1868–1881 Pětr Łahoda Smochćicy 1812–1900
1881–1910 Korla Awgust Kubica Spale 1842–1914
1910–1941 Gustaw Alwin Mjerwa Dažin 1882–1958
1941–1945 Ernst Heinz Neustadt Drježdźany 1909–1996 po tym w Drježdźanach
1946–1958 Gustaw Alwin Mjerwa Dažin 1882–1958
1959–1979 Gerat Lazar 1910–1992
1979–1987 Andreas Taesler Rěčicy po tym w Berthelsdorfje
1988–1995 Dietrich Bauer Lipsk
wot 1997 Thomas Haenchen Mišno * 1968

Literatura

wobdźěłać
  • Cornelius Gurlitt: Hochkirch. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 34. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Löbau. C. C. Meinhold, Dresden 1910, str. 218–228.
  Commons: Ewangelska cyrkej w Bukecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.14901614.570339
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije