Hućinjanska cyrkej

cyrkej z kěrchowom a wobhrodźenjom, železny zwoń w cyrkwi, wojerski pomnik a dwaj narownej pomnikaj

Hućinjanska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej w Hućinje w Budyskim wokrjesu. Wona słuži ewangelskej wosadźe Malešecy-Hućina w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do druheje połojcy 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało.

Hućinjanska cyrkej

Hućinjanski kěrchow nadeńdźe so wokoło cyrkwje. Tam steji tež wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny z lěta 1924 ze serbskim napisom.

Ewangelska cyrkej w Hućinje steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Dźensniša cyrkej bě w běhu Bitwy pola Budyšina wupaliła a so potom wot lěta 1816 wobnowiła.

Do historiskeje Hućinjanskeje wosady słušeja wjeski Brězyna, Hlina, Lemišow, Nowa Wjeska a dźěl Bukojny. Teritorij słuša dźensa k wulkowosadźe „Při Lubaće“.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenja
1747–1787 Ludwig Lieckefett Gedenstädt p. Hildesheima 1714–1787
1787–1821 Jan Jurij Hejduša (Grützner) Klukš 1755–1821 do toho tule jako substitut
1822–1824 Jan Bohalub Bajer Wjelećin 1797–1829 po tym we Wjelećinje
1824–1834 Jurij Arnošt Mróz Wjelećin 1795–1872 po tym w Malešecach
1835–1842 Jan Křesćan Nächster Budyšin 1807–1851 po tym w Malešecach
1843–1863 Korla Herman Robert Rjeda Smělna 1816–1900 po tym w Barće
1863–1880 Jan Sommer Malešecy 1834–1915 do toho wyši wučer w Lubiju, po tym w Burkersdorfu p. Frauensteina
1881–1912 Jan Handrij Matyjk Wujezd 1852–1928 do toho w Schönbergu, Bohotska; po tym emeritowany
1913–1917 Korla Božidar Křižan Hodźij 1886–1924 do toho tule wikar, po tym farar w Rakecach
1920–1946 Korla Jan Wićaz Bukecy 1890–1946 jeničke farske městno
1947–1973 Arnošt Hornčer Wóspork 1909–1973 do toho we Łupoji

Hornčer bě posledni serbski farar w Hućinje a zdobom scyła posledni samostatneje Hućinjanskeje wosady.

Literatura

wobdźěłać
  • Cornelius Gurlitt: Guttau. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 94–96.
  Commons: Ewangelska cyrkej w Hućinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.25829314.560207
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije