Hłowny meni wočinić

Rakečanska cyrkej

barokna žurlowa cyrkej
Wěža Rakečanskeje cyrkwje

Rakečanska cyrkej je ewangelski cyrkwinski twar w hornjołužiskich Rakecach.

Cyrkej steji wosrjedź wsy mjez torhošćom a młynskej hrjebju na zapadźe a Hłownej dróhu (B96) na wuchodźe. Wokoło cyrkwje nadeńdźe so stary Rakečanski kěrchow z wjacorymi serbskimi narownymi kamjenjemi a pomnikom za woporow druheje swětoweje wójny. Nowy kěrchow leži we wuchodnej połojcy wsy. Fara steji zady młynskeje hrjebje do směra na torhošću.

Hač do druheje połojcy 20. lětstotka skutkowachu w Rakečanskej wosadźe stajnje serbskorěčni duchowni.

TwarjenjeWobdźěłać

Jedna so wo 31 metrow dołhu baroknu žurlowu cyrkej z gotiskimi powostankami, kotraž je so wot 1682 do 1690 twariła. Wobmjetany twar ma sedłowu třěchu a na zapadnym boku 45 metrow wysoku cyrkwinsku wěžu na kwadratiskim podrysu. Zwonowy poschod we wěži je wosomróžkaty.

StawiznyWobdźěłać

Prěnja drjewjana cyrkwička natwari so na tutym městnje wokoło lěta 1200 a steješe wot 1213 pod arcydiakonatom Budyskeho tachantstwa, kotrež so w tutym lěće załoži. Po wulkich wohnjach lětow 1429 (Husitojo) a w Třicećilětnej wójnje 1633 bu cyrkej zaso z drjewa twarjena, doniž so w lěće 1682 twarske dźěła za dźensniši barokny twar njezahajichu.

W katolskim času měješe cyrkej dwaj wołtarjej, a to za našu lubu knjeni a za swjatu Marju Madlenu.

WobrazyWobdźěłać

WosadaWobdźěłać

Do Rakečanskeje ewangelskeje wosady słušeja nimo wosadneje wsy tež wokolne wjeski předewšěm na sewjeru a sewjerowuchodźe: Hermanecy, Jitk (wot 1872), Kamjenej, Komorow, Niža Wjes (wot 1874), Stróža, Šćeńca, Trupin a Wysoka. Hermanecy, Šćeńca, Stróža a Wysoka wostawachu tež po Wienskim kongresu 1815 dźěl Rakečanskeje wosady, byrnjež nětko do Pruskeje słušeli.

FararjoWobdźěłać

Z fararjom w Rakečanskej wosadźe běchu mjez druhim:

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty
1633–1645 Gregorius Neander
1757–1776 Bohuměr Leska Rakecy 1725–1796
1820–1858 Jan Křesćan Koernig Krobnica 1791–1858
1862–1902 Julius Herman Gólč Dubo 1831–1906
1902–1916 Jan Gólč Rakecy 1864–1916
1917–1924 Korla Božidar Křižan Hodźij 1886–1924
1967–1989 Jan Lazar
1991–2017 Andreas Kecke
2018– Robert Malink Kamjenica

ŽórłoWobdźěłać

  • Cornelius Gurlitt: Königswartha. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 129–135. (wobšěrne wopisanje)

WotkazWobdźěłać

  Commons: Rakečanska cyrkej – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.31001414.327944
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije