Nacionalsocializm (prěnjotnje němsce Nationalsozialismus, tež krótko nacizm) je njedemokratiska, antikomunistiska a antisemitiska kaž tež antisłowjanska ideologija; swětonahlad, kotryž bu załoženy wot Adolfa Hitlera a jeho „Nacionalsocialistiskeje němskeje dźěłaćerskeje strony“ (NSDAP) w dobje Weimarskeje republiki. Ideologija płaći jako hłowna přičina Druheje swětoweje wójny a bě tež z politiskej přičinu wjele złóstnistwow Třećeho reicha, na přikład holokawsta.

Adolf Hitler jako rěčnik na třećim stronskim zjězdźe NSDAP w lěće 1927

Dźensa stej nacizm a jeho propagacija w mnohich, wosebje europskich, statach zakazanej.

WotkazWobdźěłać

  Commons: Nacionalsocializm – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije