Łupjanska cyrkej

prosta žurlowa cyrkej ze zapadnej wěžu z łamanych kamjenjow; ewangelska wosadna cyrkej

Łupjanska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej we Łupoji w Budyskim wokrjesu. Wona słuži ewangelskej wosadźe Minakał-Łupoj w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej a słuša k najmłódšim wosadnym cyrkwjam Budyskeho kraja.

Łupjanska ewangelska cyrkej

Łupjanski kěrchow bjez historiskich abo serbskich narownych kamjenjow nadeńdźe so zady cyrkwje. Před zachodom steji wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny ze serbskim napisom při podstołpje.

Ewangelska cyrkej we Łupoji steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Łupjanska cyrkej bu hakle we 1870tych lětach na iniciatiwu Minakałskeho fararja Prawosława Kordiny a z podpěru Imiša a Gustava Adolfoweho towarstwa twarjena, dnja 27. oktobra 1879 poswjećena[1] a bě spočatnje filialnja cyrkej Minakałskeje wosady. 1889 sta so z wosadnej cyrkwju, do kotrejež su nimo Łupjanskich protestantow tež tući z Łupjanskeje Dubrawki kaž tež ewangelska diaspora z Bronja zafarowani.

Natwar cyrkwje we Łupoji a załoženje tamnišeje wosady dachu Serbam wokoło Chwaćic nastork za załoženje swójskeje wosady.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty
1889–1893 Daniel Záboj Lauček Rimavská Pila, Słowakska 1846–1911
1893–1895 Jan Oswald Mrózak
(Johannes Oswald Mrosack)
Radšow 1868–1934
1896–1898 Gerhard Jan Voigt Klětno 1868–1940 po tym diakon w Ketlicach
1900–1903 Awgust Bohuwěr Mikela
(August Traugott Mickel)
Kumšicy 1870–1945 po tym diakon w Ketlicach a farar w Malešecach
1903–1907 Pawoł Wićežk Přišecy 1877– po tym we Wóslinku
1907–1911 Jan Heinrich Kapler
(Johannes Heinrich Kappler)
Budyšin 1880–1947 po tym w Halštrowje a pozdźišo w Njeswačidle
1912–1915 Curt Handrik Rudej 1885–1962 po tym w Klukšu a pozdźišo w Poršicach
1916–1925 Jan Oswald Mrózak Radšow 1868–1934 tule hižo 1893–95; po tym skrótka w Rakecach
1925–1932 Gerhard Renč Wjelećin 1897–1982 po tym w Barće[2]
1935–1936 Kurt Heinz Schulze Drježdźany * 1912 do toho a po tym w Michałskej wosadźe
1937–1947 Arnošt Hornčer
(Ernst August Töpfer)
Wóspork 1909–1973 po tym w Hućinje
1948–1981 Měrćin Fulant
(Martin Pfuhland)
Koporcy 1913–1985 1981 emeritowany

Fulant bě posledni serbski farar a zdobom posledni njewotwisneje Łupjanskeje wosady. Wot 2022 słuša Minakałsko-Łupjanska wosada k wulkowosadźe Hornjołužiska hola a haty.

  1. Minakałski farar Prawosław Kordina. W Pomhaj Bóh čo. 2/1952, str. 3
  2. Pfarrerbuch Sachsen: Luppa.
  Commons: Ewangelska cyrkej we Łupoji – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.26671214.399206
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije