Budestečanska cyrkej

žurlowa cyrkej w nowobaroknych formach; přetwarjena 1726, wěža při wuchodnym boku; k tomu dźewjeć narownych pomnikow a wobhrodźenje kěrchowa

Budestečanska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej w Budestecach w Budyskim wokrjesu. Wona słuži Budestečanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do druheje połojcy 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało. Posledni serbskorěčny farar bě Bohuměr Rejsler, kiž zemrě w lěće 1968.

Budestečanska cyrkej

Wokoło cyrkwje nadeńdźe so stary Budestečanski kěrchow z někotrymi historiskimi narownymi pomnikami, mjez nimi tež tajke ze serbskim napisom (na př. za Jana Michała Budarja). Pomnikaj za padnjenych Němsko-němskeje wójny a Prěnjeje swětoweje wójny, wobaj ze serbskim napisom, nadeńdźetej so pak na wjetšim nowym pohrjebnišću zady gmejnskeho zarjada. W zachodnej hali stejitej narownej pomnikaj fararjow Michała Frencla a Jana Běmarja.

Ewangelska cyrkej w Budestecach steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Budestečanska cyrkej je so hižo w lěće 1331 pisomnje naspomniła. Mjez 1726 a 1732 je so cyła cyrkej z wěžu dospołnje nowo twariła. Stara fara, wulki tykowany twar, je so w lěće 1881 wottorhnyła.

Wot lěta 1922 wotměwaše so kóždolětny serbski prědarski seminar pola fararja Domaški na Budestečanskej farje. Domaška podpěrowaše tež čiłe serbske towarstwowe hibanje mjezywójnskeho časa wokoło Budestec.

Do Budestečanskeje wosady słušeja nimo Budestec tež wjeski Bjedrusk, Bónjecy, Čorne Noslicy, Debsecy, Dźenikecy, Hajnicy, Hornja Hórka, Chójnica, Chójnička, Jiłocy, Kózły, Lejno, Lubjenc, Małe Debsecy, Rašow, Rozwodecy, Splósk, Supow, dźěl Wbohowa a Zahor kaž tež ewangelscy wobydlerjo Mnišonca a Dźěžnikec.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenja
1596–1652 Michael Schwach † 1652 do toho w Hodźiju
1662–1706 Michał Frencel Běčicy 1628–1706 do toho w Kózle
1706–1742 Jan Běmar Rodecy 1671–1742 přichodny syn předchadnika; do toho hižo tu pomocny prědar
1742–1779 Jan Gotttrau Běmar Budestecy 1710–1779 syn předchadnika; do toho hižo tu pomocny prědar
1779–1799 Michał Klauser Schemnitz, Madźarska (dźensa Banská Štiavnica, Słowakska) 1740–1799 do toho w Budyšinku; bě serbšćinu w Serbskim prědarskim towarstwje nawuknył
1799–1806 Jan Arnošt Benjamin Běmar Njeswačidło 1762–1806 prawnučk Jana Běmarja; do toho subdiakon w Zhorjelcu
1807–1833 Karl Bohumił Marloth
(Karl Gottlieb Marloth)
Budyšin 1772–1833 do toho kapłan w Njeswačidle
1834–1874 Handrij Brósk Rakojdy 1802–1877 do toho w Malešecach
1874–1902 Jan Herman Mrózak Narć 1841–1902 do toho w Radšowje
1902–1929 Franc Moric Domaška Nosaćicy 1862–1931 do toho kapłan w Hodźiju; 1929 emeritowany
1929–1947 Jan Bojc
(Johann Richard Boitz)
Židow 1880–1948 wot 1907 tule diakon
1947–1968 Bohuměr Rejsler
(Gottfried Hermann Rösler)
Mittweida 1902–1968 do toho w Minakale, złoži 1935 zastojnstwo
1969– Traugott Lange
wot 2003 Christoph Kästner do toho w Kemnitzu

Literatura

wobdźěłać
  • Cornelius Gurlitt: Postwitz. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 32. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (II. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 223–228.
  Commons: Ewangelska cyrkej w Budestecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.11897714.439848
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije