Hušćanska cyrkej

noworomaniska žurlowa cyrkej z baroknej zapadnej wěžu

Hušćanska cyrkej (Měrćinowa cyrkej) je ewangelsko-lutherska cyrkej w Husce w Budyskim wokrjesu. Wona słuži Hušćanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało.

Hušćanska cyrkej

Husčanski kěrchow, mjez druhim z narownym pomnikom Michała Rostoka, nadeńdźe so kusk zdalene wot cyrkwje zady Ewangelskeho šulskeho kompleksa na tamnym boku Hłowneje dróhi. Před cyrkwju steji pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny bjez serbskeho napisma.

Ewangelska cyrkej w Husce steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Hušćanska cyrkej je so hižo wokoło lěta 1400 prěni raz naspomniła. Stary twar je so w lěće 1873 wottorhał a přez dźensniši narunał.

Cyrkwine byrgle z 23 registrami pochadźeja ze znateho Budyskeho zawoda Eule a buchu w lěće 1874 do noweje cyrkwje zatwarjene. Wone so 1899, 1926 a 1968/69 přetwarichu.[1]

Do wulkeje Hušćanskeje wosady słušeja wjeski Běłe Noslicy, Brězynka, Cokow, Demjany, Drječin, Družkecy, Hnašecy, Holca, Hunćericy, Kočica, Kosarnja, Mała Huska, Nowa Wjes, Nowe Demjany, Słónkecy a Warnoćicy.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenki
1684–1686 Abraham Frencel Kózło 1656–1740 po tym w Schönauwje
1686–1690 Jan Ast (Johann Ast) Wojerecy 1655–1733 po tym při Michałskej cyrkwi
1690–1706 Johann Richter Čorny Chołmc 1651–1706 do toho w Smělnej
1706–1743 Matthäus Reinisch Dołhaćicy 1671–1743
1744–1780 Handrij Nowak (Andreas Noack) Drječin 1706–1780
1780–1810 Bohuchwał Česćiměr Nowak (Gottlob Ehrenfried Noack) Huska 1745–1810 wot 1779 substitut swojeho nana
1811–1816 Pětr Kral (Peter Krahl) Prěčecy 1783–1816 wot 1810 substitut
1817–1842 Jan Domašk (Johann Domaschke) Wulke Zdźary 1790–1841
1842–1870 Jan Ernst Mróz (Ernst Mros) Wjelećin 1795–1872 do toho w Malešecach
1870–1884 Karl Awgust Jekela (Karl August Jäckel) Budyšin 1814–1887 do toho w Hornim Wujězdźe
1885–1890 Handrij Měto (Andreas Miethe) Wysoka 1855–1891
1891–1926 Jan Jurij Handrik (Johann Georg Handrick) Kubšicy 1860–1946 do toho w Minakale, 1926 emeritowany
1928–1949 Harald Niedner 1893–1966 do toho w Böhlitz-Ehrenbergu, po tym w Drježdźanach
1951–1971 Jan Paler (Johann Pahler) Tři Žony 1911–1999 posledni serbskorěčny farar; 1971 emeritowany
1972–1978 Heinz Bauer po tym w Smječkecach
1979–2017 Gerd Frey * 1953
2018– Thomas Schädlich Hainichen * 1981

Literatura

wobdźěłać
  • Cornelius Gurlitt: Gaußig. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 58–61.
  1. Orgeldatenbank Sachsen: Gaußig (němsce)
  Commons: Ewangelska cyrkej w Husce – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.13401914.314476
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije