Minakałska cyrkej

ewangelska wosadna cyrkej w Hornjej Łužicy
Minakałska cyrkej

Minakałska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej w Minakale w Budyskim wokrjesu. Wona słuži ewangelskej wosadźe Minakał-Łupoj w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało.

Minakałski kěrchow z někotrymi historiskimi narownymi pomnikami nadeńdźe so zapadnje cyrwkje. Hišće w 1960tych lětach namakachu so tu wjele drjewjanych křižow ze serbskim napisom, kiž njejsu so wobchowali. Pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny steji při kěrchowskich wrotach při južnym boku cyrkwje a nima serbski napis.

Ewangelska cyrkej w Minakale steji jako kulturny pomnik pod škitom.

StawiznyWobdźěłać

Minakałska cyrkej je so w prěnjej połojcy 14. lětstotka załožiła. Dźensniši twar pochadźa z lětow 1856/57, jako bu cyła cyrkej znowa natwarjena.

WosadaWobdźěłać

Do Minakałskeje wosady słušeja wjeski Droby, Hat, Chróst, Łomsk, Lipič, Njeradk, Psowje a Wjesel. Do załoženja Łupjanskeje wosady 1879 běchu tež Łupoj a Łupjanska Dubrawka kaž tež ewangelska diaspora w Bronju do Minakała zafarowani.

FararjoWobdźěłać

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenja
1641–1648 Jurij Ludovici Bukojna 1619–73
1710–1727 Jan Langa Palow 1669–1727
1744–1770 Jan Bjenada Budyšin 1715–1800 do toho w Delnim Wujězdźe, po tym w Klukšu
1770–1773 Jan Bohachwał Contius Delnja Łužica do toho w Hauswaldźe, po tym we Wojerecach
1774–1823 Jan Nowak Chorice (?) 1745–1825 do toho pomocny prědar w Tućicach
1823–1861 Pětr Guda Kózło 1792–1865 do toho diakon w Njeswačidle
1861–1888 Józef Prawosław Kordina Chvalkovice, Čěska 1819–1888 do toho arcydiakon we Wojerecach
–1995 Werner Feustel

Z Wernerom Feustelom poda so w lěće 1995 posledni serbskorěčny farar Minakałskeje wosady na wuměnk.

WobrazyWobdźěłać

LiteraturaWobdźěłać

  • Cornelius Gurlitt: Milkel. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 153–160.

WotkazajWobdźěłać

  Commons: Ewangelska cyrkej w Minakale – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.29794314.457909
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije