Łazowska cyrkej

ewangelska wosadna cyrkej we Łazu

Łazowska cyrkej je ewangelsko-lutherska cyrkej we Łazu w Budyskim wokrjesu. Wona słuži ewangelskej wosadźe Łaz w cyrkwinskim wokrjesu Šleska Hornja Łužica ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica. Hač do 20. lětstotka je so tu tež serbsce prědowało.

Łazowska cyrkej
Wołtar Łazowskeje cyrkwje

Łazowski kěrchow z rowami fararjow Handrija Zejlerja a Jurja Malinka kaž tež komponista Jana Pawoła Nagela nadeńdźe so za cyrkwju. Nimo mjenowaneju su so tež někotre dalše narowne kamjenje ze serbskim napisom wobchowali. Pomnikaj za padnjenych Prěnjeje a Druheje swětoweje wójny namakatej so napřećo cyrkwje a nimatej serbski napis.

Ewangelska cyrkej we Łazu steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Do Łazowskeje wosady słušeja nimo Łaza samoho tež wjeski Běły Chołmc, Bjedrichecy, Drěwcy, Lipiny, Mortkow, Tři Žony a Złyčin. Dźěl wosady běchu tež wotbagrowane wjeski Kisylk, Nydej, Radska a Šiboj.

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty
1657–1703 Tobias Čuderly Wojerecy 1647–1703
1835–1872 Handrij Zejler Słona Boršć 1804–1872
1872–1884 Carl Rudolf Alexander Kuring
1884–1919 Hermann Krüger Gołkojce
1920–1938 Jurij Malink Sprjejcy 1893–1942
  Commons: Ewangelska cyrkej we Łazu – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.38363614.403801
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije