Hrodźišćanska cyrkej

ewangelska wosadna cyrkej w Hrodźišću

Hrodźišćanska cyrkej je ewangelsko-lutherska wosadna cyrkej w Hrodźišću w Budyskim wokrjesu. Wona słuži Hrodźišćanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w Sakskej. Hač do 1990tych lět je so tu tež serbsce prědowało, na čož dopominaja mjez druhim serbske napisy nad wołtarjom a w zachodnej hali.

Hrodźišćanska cyrkej

Hrodźišćanski kěrchow, mjez druhim z rowom Měrćina Nowaka Njechorńskeho a pomnikom za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny, nadeńdźe so zady cyrkwje na jeje sewjernym boku.

Ewangelska cyrkej w Hrodźišću steji jako kulturny pomnik pod škitom.

Stawizny wobdźěłać

Hrodźišćanska wosada słuša k najstaršim w Budyskim kraju a je so hižo w lěće 1222 naspomniła, jako bu Budyskemu dekanatej podstajena. W lěće 1787 je so stary twar do dalokeje měry přetwarił a wobnowił.

Wot 1898 do 1922 wotměwaše so kóždolětny serbski prědarski seminar pola fararja Mrózaka na Hrodźišćanskej farje.

Wosada wobdźěłać

Do Hrodźišćanskeje wosady słušeja wjeski Běła Hora, Brězecy, Droždźij, Chortnica, Njechorń, Rakojdy, Skanecy, Wichowy, Worcyn a Wuježk. Hrodźišćanska wosada je dźěl wulkowosady „Při Lubaće“.

Fararjo wobdźěłać

doba mjeno ródna wjes žiwjenske daty přispomnjenki
1627 Jacobus Warichius Hodźij * 1607 syn Wjacława Warichiusa
1753–1772 Jan Wićaz 1710–1772 do toho w Ketlicach
1772–1787 Křesćan Benjamin Wićaz Ketlicy 1737–1788 syn předchadnika; do toho w Kotecach
1788–1824 Jan Křesćan Abram Krygar Górjenow (DŁ) 1750–1824 do toho w Barće
1824–1860 Handrij Voigt Rakojdy 1794–1860 do toho wot 1820 tu substitut
1861–1866 Karl Friedrich August Hilbrig Poršicy 1821–1866 do toho w Rakecach
1867–1877 Moritz Hermann Albert Ebert Drježdźany 1832–1877 do toho diakon w Klukšu
1877–1925 Oswald Mrózak Wulke Zdźary 1845–1934 do toho w Malešecach
1925–1954 August Schneider Bukojna 1886–1966 do toho w Hermannsdorfje w Rudnych horinach
1963–1980 Siegfried Albert Zajdow 1937–2021 po tym při Michałskej cyrkwi, wot 1984 serbski superintendent
1983–1994 Jan Malink Budyšin * 1956 po tym při Michałskej cyrkwi, serbski superintendent
1994–2019 Albrecht Ehrler * 1957
2019– Michael Ramsch

Wobrazy wobdźěłać

Literatura wobdźěłać

  • Cornelius Gurlitt: Gröditz. W: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, str. 81–88.

Wotkazy wobdźěłać

  Commons: Ewangelska cyrkej w Hrodźišću – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.20790314.62442
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije