Worcyn (Wóspork)

wjes w Budyskim wokrjesu, gmejnski dźěl Wósporka

Worcyn (němsce Wurschen) je hornjołužiska wjes z 310 wobydlerjemi[2] na wuchodźe sakskeho wokrjesa Budyšin, kotraž słuša z lěta 1994 k městu Wóspork a je po wobydlerstwje jeho druhi najwjetši gmejnski dźěl.

Worcyn
Wurschen
Połoženje Worcyna na karće Hornjeje Łužicy
Połoženje Worcyna na karće Hornjeje Łužicy
DEC
Połoženje Worcyna
Połoženje Worcyna
město: Wóspork
zagmejnowanje: 1994
wobydlerstwo: 310 (31. decembra 2023)[1]
přestrjeń: 2,3 km²
wysokosć: 158 metrow n.m.hł.
51.19333333333314.581111111111158
póstowe čisło: 02627
předwólba: 035939
wotwodźene
słowa:
wobydler/ka:
Worcynjan/-ka
adjektiw:
Worcynski
skłonowanje:
Worcyna, Worcynej, Worcyn, Worcynom, we Worcynje
Wodowy hród we Worcynje
Wodowy hród we Worcynje

Wodowy hród we Worcynje

Geografija wobdźěłać

 
Dróhowa značka we Worcynje

Wjes leži we łučinje Kotołki južnje rěčki sameje. Z juha přiběžitej jej Droždźijska woda na zapadnej a Rodečanska na wuchodnej kromje wsy. Stara wjes z wodowym hrodom leži sewjernje statneje dróhi S111 (Budyšin–Wóspork), mjeztym zo nadeńdźe so nowše sydlišćo južnje dróhi. Susodne wjeski su Njechorń na wuchodźe, Rodecy na juhu, Droždźij na juhozapadźe a Běła Hora na sewjerozapadźe.

Ležownostne mjena wobdźěłać

Michał Rostok naliči 1887 slědowace serbske ležownostne mjena: Domski hat (=Hausteich), Chopel-hat [Koppelteich], Zadwórnica, Ferštaŕska łuka, Wósporska łuka, Mała Symanca, Wulka Symanca, Wulka łuka, Běłohorska sucha łuka, Psowa hora, Nowakec kerčk, Wišnjowa zahroda, Wulke hona, Srěnje hona, Druholny, Hórki, Pola Šosarjec kerkow, Tórnow, Wumjeńc, Droždźijska hora, Wyše hata, Gruntec hora.[3]

Stawizny wobdźěłać

Wjes naspomni so k prěnjemu razej w lěće 1359 jako Wursyn abo Wursin. Ležownostne knjejstwo wukonješe wulke ryćerkubło we wsy samej.[4] W běhu bitwy pola Budyšina w meji 1813 mějachu zwjazkarjo přećiwo Napoleonej swój hłowny kwartěr we Worcynje. Z teje přičiny je wjesne mjeno při triumfowym wobłuku w Parisu zwěčnjene.

W lěće 1884 měješe wjes po Mukowej statistice 242 wobydlerjow, mjez nimi 216 Serbow (89 %).[5] Ewangelscy Worcynjenjo přisłušachu hižo w 16. lětstotku Hrodźišćanskej wosadźe. We Worcynje běše pódlanska šula Hrodźišćanskeje cyrkwinskeje šule, do kotrejež chodźachu nimo Worcynskich tež Běłohórske a Droždźijske dźěći.

Wosobiny wobdźěłać

Měrćin Nowak-Njechorński je tu do ludoweje šule chodźił.

Žórła wobdźěłać

  1. staw: 31. decembra 2023; Hamtske łopjeno města Wósporka 1/2024 (pdf)
  2. 31. decembra 2023; Hamtske łopjeno města Wósporka 1/2024 (pdf)
  3. Michał Rostok: Ležownostne mjena. W: ČMS 40 (1887), str. 3–50, tu str. 8 (digitalizat).
  4. Worcyn w Digitalnym stawizniskim zapisu městnow Sakskeje (němsce)
  5. Ernst Tschernik: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung. Akademie-Verlag, Berlin 1954, str. 61. → wšě wjeski

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Worcyn – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije