Schadźowanka (delnjoserbsce: schadowanka) je lětne w Hornjej Łužicy so wotměwace zetkanje serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow. Prěnja Schadźowanka wotmě so w lěće 1875 w Chrósćicach.

Wot lěta 1996 je Załožba za serbski lud nošer Schadźowanki.

Dotalne schadźowankiWobdźěłać

čisło datum městno starši/režija
1 6. awgusta 1875 Chrósćicy Arnošt Muka
2 6. awgusta 1876 Chrósćicy Jan Arnošt Holan
3 12. awgusta 1877 Bukecy Arnošt Muka
4 17. awgusta 1878 Radwor (Posthorn) Jan Kral
5 10. awgusta 1879 Njeswačidło Jan Křižan
6 8. awgusta 1880 Hodźij Jakub Bart
7 7. awgusta 1881 Rakecy Jakub Bart
8 6. awgusta 1882 Chrósćicy Mikławš Rachela
9 12. awgusta 1883 Bukecy Jurij Libš
10 17. awgusta 1884 Radwor Jan Wałtar
11 9. awgusta 1885 Njeswačidło Mikławš Žur
12 8. awgusta 1886 Wóspork Jurij Wjesela
13 14. awgusta 1887 Budestecy Jan Gólč
14 12. awgusta 1888 Wujězd Jakub Nowak-Kašćanski
15 17. awgusta 1889 Malešecy Moric Domaška
16 10. awgusta 1890 Bart Mikławš Zarjenk
17 9. awgusta 1891 Pančicy Jakub Šewčik
18 7. awgusta 1892 Kulow Awgust Dub
19 7. awgusta 1893 Rakecy Michał Šewčik
20 7. awgusta 1894 Bukecy Arnošt Herman
21 7. awgusta 1895 Huska Mikławš Andricki
22 9. awgusta 1896 Hrodźišćo Bogumił Šwjela
23 8. awgusta 1897 Budestecy Jurij Hejduška
24 7. awgusta 1898 Mały Wjelkow Ota Wićaz
25 6. awgusta 1899 Chrósćicy Pawoł Wićežk
26 7. awgusta 1900 Wóslink Pawoł Knježk
27 11. awgusta 1901 Hodźij Gerhard Gólč
28 10. awgusta 1902 Łaz Jan Wjeńka
29 9. awgusta 1903 Malešecy Jan Křižan
30 6. awgusta 1904 Horni Wujězd Jan Kapler
31 6. awgusta 1905 Pančicy Jurij Deleńk
32 12. awgusta 1906 Njeswačidło Korla Wyrgač
33 11. awgusta 1907 Bukecy Jan Cyž
34 9. awgusta 1908 Poršicy Korla Wyrgač
35 8. awgusta 1909 Ralbicy Jakub Wjacsławk
36 6. awgusta 1910 Klukš Pawoł Fähla
37 6. awgusta 1911 Kulow Józef Jakubaš
38 18. awgusta 1912 Budestecy Jurij Šołta
39 10. awgusta 1913 Njebjelčicy Jurij Brusk
40 1914
41 1915
42 13. awgusta 1916 Chrósćicy Józef Nowak
43 1917
44 1918
45 10. awgusta 1919 Budyšin Józef Nowak
46 15. awgusta 1920 Budyšin Herman Šleca
47 7. awgusta 1921 Wojerecy Jan Cyž
48 13. awgusta 1922 Njebjelčicy Jan Bartko
49 10. awgusta 1923 Hrodźišćo Michał Cyž
50 10. awgusta 1924 Hornja Hórka Korla Riota
51 9. awgusta 1925 Chrósćicy Pawoł Aksman
52 1926 Wulke Ždźary [[]]
53 24. julija 1927 Slepo [[]]
54 1928 Radwor [[]]
55 awgust 1929 Bukecy [[]]
56 1930 Kulow [[]]
57 1931 Poršicy [[]]
58 1932 Hornja Hórka [[]]
59 1933 Pančicy [[]]
60 1934 Haslow [[]]
61 1935 Łaz [[]]
62 1936 Chrósćicy [[]]
63 1937 [[]] [[]]
64 1938 [[]] [[]]
65 1939
66 1940
67 1941
68 1942
69 1943
70 1944
71 1945
72 11. awgusta 1946 Rakecy Michał Nuk
73 1947 Bukecy [[]]
74 1948 Delni Wujězd [[]]
75 1949 Chrósćicy [[]]
76 1950 Wjerbno [[]]
77 1951 Budyšin [[]]
78 1952 Budyšin [[]]
79 23. awgusta 1953 Malešecy [[]]
80 1954 Kulow [[]]
81 1955 Bukecy [[]]
82 18.–20. awgusta 1956 Pančicy [[]]
83 1957 Trjebin [[]]
84 1958 Łaz [[]]
85 1959 Radwor [[]]
86 1960 Janšojce [[]]
87 nowember 1961 Budyšin [[]]
88 1962 Budyšin [[]]
89 1963 Budyšin [[]]
90 1964 [[]] [[]]
91 1965 [[]] [[]]
92 1966 [[]] [[]]
93 1967 [[]] [[]]
94 1968 [[]] [[]]
95 1969 [[]] [[]]
96 1970 [[]] [[]]
97 1971 [[]] [[]]
98 1972 [[]] [[]]
99 24. nowembra 1973 Budyšin [[]]
100 1974 Chrósćicy [[]]
101 1975 [[]] [[]]
102 13. nowembra 1976 Budyšin [[]]
103 1977 [[]] [[]]
104 1978 [[]] [[]]
105 1979 [[]] [[]]
106 1980 [[]] [[]]
107 1981 [[]] [[]]
108 1982 [[]] [[]]
109 1983 [[]] [[]]
110 1984 [[]] [[]]
111 1985 [[]] [[]]
112 1986 [[]] [[]]
113 1987 [[]] [[]]
114 27. nowembra 1988 Budyšin [[]]
115 24. nowembra 1989 Budyšin [[]]
116 24. nowembra 1990 Budyšin Měrko Šołta
117 nowember 1991 Wětrow [[]]
118 27. nowembra 1992 Kamjenc Bogna Korjeńkowa
119 6. nowembra 1993 Kamjenc [[]]
120 25. nowembra 1994 Kamjenc Wanda Bizoldec
121 nowember 1995 Chrósćicy [[]]
122 nowember 1996 Chrósćicy Marian Bulank
123 22. nowembra 1997 Chrósćicy Měrko Šołta
124 21. nowembra 1998 Chrósćicy [[]]
125 20. nowembra 1999 Chrósćicy [[]]
126 2000 Budyšin [[]]
127 nowember 2001 [[]] [[]]
128 nowember 2002 Chrósćicy [[]]
129 22. nowembra 2003 Chrósćicy [[]]
130 20. nowembra 2004 Budyšin Friedemann Böhme
131 19. nowembra 2005 Budyšin [[]]
132 25. nowembra 2006 Chrósćicy Tereza Stübnerec
133 24. nowembra 2007 Budyšin Tereza Stübnerec
134 22. nowembra 2008 Budyšin Rejzka Wałdźic
135 21. nowembra 2009 Budyšin Christina Brězanec-Žurowa
136 20. nowembra 2010 Budyšin Stefan Cuška, Jurij Šiman
137 19. nowembra 2011 Budyšin Stefan Cuška
138 24. nowembra 2012 Budyšin Stefan Cuška
139 23. nowembra 2013 Budyšin Stefan Cuška
140 22. nowembra 2014 Budyšin Stefan Cuška
141 21. nowembra 2015 Budyšin Jakub Wowčer, Maximilian Kral
142 19. nowembra 2016 Budyšin Jakub Wowčer, Maximilian Kral
143 25. nowembra 2017 Budyšin Jakub Wowčer, Maximilian Kral
144 24. nowembra 2018 Budyšin (NSLDź) Jakub Wowčer, Maximilian Kral
145 23. nowembra 2019 Budyšin (NSLDź) Jakub Wowčer, Maximilian Kral
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije