Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje

Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Wulki Wjelkow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Wulki Wjelkow w Budyšinje

Legenda wobdźěłać

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow we Wulkim Wjelkowje wobdźěłać

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Dwustronski dwór Při nawsy 22
(karta)51.2099914.38176
1. połojca 19. lětst. (dwustronski dwór) Domske z hródźu (z hornjej lawbu) a bróžnja dwustronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje ze zornowcowymi stołpami; domske ze zatwarjenej hródźu, w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, tykowana bróžnja; ansambl z wobchowanej strukturu znazornja stary napohlad wsy; wuznamny za twarske stawizny 09253081
Wilhelmowe žórło Při sawrjerowym parku
(karta)51.21090714.387371
napis. 1845 (žórło) ze zornowcom wobhrodźene žórło ze štyrjomi zornowcowymi ławkami a zornowcowym blidom; wuznamne za městnostne stawizny 09253076
 
dalše wobrazy
wšě wobhrodźenja něhdyšeho Wulkowjelkowskeho ryćerkubła Wulkowjelkowska
(karta)51.21113814.384395
1. połojca 19. lětst. (wobhrodźenje) wšitke wobhrodźenske murje něhdyšeho ryćerkubła; wuznamne za wjesny napohlad. Druhe twarjenja něhdyšeho kubła hižo žane kulturne pomniki njejsu. 09253080
Pódlanske twarjenje z hornjej lawbu Wulkowjelkowska 21 (pódla)
(karta)51.2122414.38575
wokoło 1800 (pódlanske twarjenje) pódlanske twarjenje z hornjej lawbu; originalnje wobchowane, wuznamny za twarske stawizny 09253077
 
Domske z hródźu Wulkowjelkowska 25
(karta)51.2119414.38547
wokoło 1800 (domske) Domske z hródźu; stary twar; we wsy jedne z mało wuchowanych twarjenjow z přewažnje prěnjotnej drjewjanej strukturu; wuznamne za twarske stawizny 09253078
 
Domske z hródźu Wulkowjelkowska 29
(karta)51.2115314.3852
wokoło 1800 (domske) Domske z hródźu; typiska wuchodosakska burska chěža; do dalokeje měry njeskažene; wuznamne za twarske stawizny 09253079

Wotkazy wobdźěłać

  Commons: Kulturne pomniki we Wulkim Wjelkowje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije