Lisćina kulturnych pomnikow w Sćijecach

Lisćina kulturnych pomnikow w Sćijecach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Sćijecy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Sćijecy w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Sćijecach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski dom Ratarječanska 8
(karta)51.1805714.39132
wokoło 1930/1935 (bydlenski dom) bydlenski dom w domizniskim stilu z pódlanskim twarjenjom we wotewrjenym wobtwarjenju; wuznamny za twarske stawizny 09251394
 
Bydlenski dom Stare Ratarjecy čo. 17
(karta)51.1843714.38953
do 1900 (bydlenski dom) bydlenski dom (něhdyši wodowy hród); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251397
 
Ryćerkubło a knjejski park w Ratarjecach Stare Ratarjecy čo. 20
(karta)51.184214.39149
1890 (knježi dom) Ryćerkubło a knjejski park w Ratarjecach (cyłkowny pomnik) / dźěl cyłkowneho pomnika: knježi dom (hlej tež obj. 09300992); wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251395
 
dalše wobrazy
Sćiječanske ryćerkubło Wjazońčanska 10
(karta)51.1755814.39369
srjedź 19. lětst. (bažantarnja) Sćiječanske ryćerkubło / bažantarnja něhdyšeho ryćerkubła; wuznamnej za městnostne a twarske stawizny 09250431
Chěža železniskeho stražnika Wjazońčanska 23
(karta)51.17238714.391477
wokoło 1900 (chěža železniskeho stražnika) chěža železniskeho stražnika; do dalokeje měry originalnje wobchowana, wuznamna za twarske stawizny 09304634
  Commons: Kulturne pomniki w Sćijecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije