Lisćina kulturnych pomnikow w Ćemjercach

Lisćina kulturnych pomnikow w Ćemjercach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Ćemjercy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Ćemjercy w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Ćemjercach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Swjaty křiž Ćemjercy (při kóncu sydlišća do Budyskeho směra)
(karta)51.19522614.397577
napis 1899 (swjaty křiž) železny křiž z pěskowcowym podstołpom a serbskim bibliskim tekstom („O wy wšitcy, kotřiž tu po puću nimo khodźiće, hlejće, hač je žana bolosć runja mojej bolosći. Jerem. 1.12.“); wuznamny za regionalne stawizny 09252292
 
 
Swjaty křiž Ćemjercy (zady wsy při Zajdowskim puću)
(karta)51.19597914.393092
napis 1899 (swjaty křiž) swjaty křiž ze železa z pozłoćanym Chrystusom, podstołp z němskim tekstom, inicialemi J.E.M. a datumom; wuznamny za regionalne stawizny 09252296
 
 
Swjaty křiž Ćemjercy (wosrjedź wjeski)
(karta)51.19635514.39394
wokoło 1900 (swjaty křiž) prosty podstołp z křižom ze železa a pozłoćenym Chrystusom; iniciale J.E.M. při podstołpje; wuznamny za regionalne stawizny 09252295
 
 
Kamjentny pućnik Ćemjercy (wosrjedź wjeski)
(karta)51.19599914.393103
napis 1863 (pućnik) pućny stołp z derje čitajomnymi směrami; wuznamny za wobchadne stawizny 09252294
 
 
Swjaty křiž Ćemjercy (wosrjedź wjeski)
(karta)51.19635514.39394
napis 1875 (swjaty křiž) swjaty křiž ze zornowcowym podstołpom, křiž sam je nowši a z bazalta, iniciale (J.T.M. a M.M.); wuznamny za regionalne stawizny 09252293
 
 
Domske z hródźu Ćemjercy 2
(karta)51.1959314.39438
wokoło 1900 (domske) Domske burskeho statoka z hródźu, masiwny dwuposchodowy twar ze sedłowej třěchu; wuznamne za twarske stawizny a napohlad wjeski 09302890
 
 
Bydlenski dom a tři pódlanske twarjenje burskeho statoka Ćemjercy 4
(karta)51.1965214.39659
2. połojca 19. lětst. (burski statok) bydlenski dom a tři pódlanske twarjenje štyristronskeho dwora; wažny dźěl wjesneje struktury, wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09253106
 
 
Bydlenski dom Ćemjercy 15
(karta)51.1966914.39062
napis 1787 (bydlenski dom); napis 1848 (bróžnja); napis 1860 (bróžnja); 1876 (bróžnja); napis 1848 (pódlanske twarjenje) bydlenski dom, dwě bróžni a hródź štyristronskeho dwora, k tomu plumpa a z třěchu přikrywana studnja; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09252298
 
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije