Lisćina kulturnych pomnikow w Smochćicach

Lisćina kulturnych pomnikow w Smochćicach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Smochćicy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Smochćicy w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Smochćicach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Swjaty křiž Smochćicy (wosrjedź wsy, křižowanišćo Přezdrěn/Mały Wjelkow/Łahow)
(karta)51.21343114.36155
wokoło 1870 (swjaty křiž) swjaty křiž; wuznamny za regionalne stawizny 09252300
 
 
dalše wobrazy
Dom biskopa Bena a kublerski park Smochćicy (přidatnje gmejna Radwor, wjesny dźěl Přezdrěn (słónčny templ)) 1; 5; 10
(karta)51.21469514.361689
wokoło 1770 (knježi dom); napis 1893 (hospodarske twarjenje); 1893 (wobhrodźenje); wokoło 1730 (skulptura dźěsća); 1769 (kokosowa palma); wokoło 1820 (sfinks) Dom biskopa Bena a kublerski park (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: knježi dom a přitwarjena kapałka z wuhotowanjom Friedricha Pressa a woponom při wuchodnej wonkownej sćěnje (ležownosć 1), něhdyša bróžnja (l. 1), štyri něhdyše hospodarske twarjenja (l. 1), křćenska wěža (l. 6/5) a oranžerija (l. 6/5) z pódlanskim twarjenjom kaž tež sćěhowace objekty w parku: t. mj. elyzium, rozpadanki słónčneho templa, spušćadło (techniski pomnik), wodomjet z delfinom, zahrodne skulptury: kokosowa palma, sfinks, dźěćaca skulptura, Otta Thostowy pomnik, pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny a woporam wšitkich wójnow kaž tež originalne wobhrodźenje ze wšěmi wrotami (hlej tež – obj 09252237); z twarskostawizniskej, wuměłskej a socialnostawizniskej hódnotu 09302527
 
Domske z hródźu Smochćicy 14
(karta)51.21297414.362406
wokoło 1790/1820 (domske) Domske z hródźu; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe; wuznamne za twarske stawizny 09252299
 
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije