Lisćina kulturnych pomnikow w Bolborcach

Lisćina kulturnych pomnikow w Bolborcach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Bolborcy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje Bolborc w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Bolborcach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Domske z hródźu Bolborcy čo. 5
(karta)51.2022614.34234
2. połojca 19. lětst. (domske); 2. połojca 19. lětst. (pódlanske twarjenje) domske ze zatwarjenej hródźu, mała bróžnja z hołbjencom a pódlanske twarjenje (bróžnja-hródź-domske) wotležaneho třistronskeho dwora 09302910
 
 
Bydlenski dom Bolborcy čo. 8
(karta)51.2029414.34594
bydlenski dom; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, něhdyši hosćenc, wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09250281
 
 
Bydlenski dom Bolborcy čo. 12
(karta)51.20159714.34213
wokoło 1850 (bydlenski dom) bydlenski dom z prawokutnym přitwarom (w tutym něhdy kowarnja) a bróžnja; w hornim poschodźe bydlenskeho domu tykowana konstrukcija; wuznamny za twarske a hospodarske stawizny 09250280
 
 
Bydlenski dom Bolborcy čo. 16
(karta)51.20171214.340216
2. połojca 19. lětst. (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny a napohlad dróhi 09253698
 
Bydlenske domy Bolborcy čo. 21; 22; 23
(karta)51.2001414.33986
wokoło 1800 (bydlenski dom) Horni dwór (něhdy): bydlenskej chěži a wobhrodźenska murja něhdyšeho Hornjeho dwora; wuznamny za twarske a wjesne stawizny kaž tež napohlad wsy 09253697
 
Wodowy hród Bolborcy čo. 33
(karta)51.2019614.34
13. lětst. (wodowy hród) wodowy hród; wurjadny, masiwny twar z łamaneho kamjenja; z twarskostawizniskim, wjesnostawizniskim a wědomostnym wuznamom 09253016
 
  Commons: Kulturne pomniki w Bolborcach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije