Lisćina kulturnych pomnikow w Delnjej Kinje

Lisćina kulturnych pomnikow w Delnjej Kinje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Delnja Kina, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Delnja Kina w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Delnjej Kinje

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Delnjokinjanske ryćerkubło a knjejski park Delnjokinjanska 71
(karta)51.1918114.47541
napis 1719 (knježi dom) ryćerkubło a knjejski park Delnja Kina (cyłkowny pomnik) / jednotliwe pomniki: knježi dom, hospodarske twarjenje a pawiljon w zahrodźe (hlej tež obj. 09300991); wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250212
Wódnik Stara wjesna (při róžku hasy Při wodźe)
(karta)51.19592514.475532
napis 1835 (Wódnik) zornowcowy wódnik, socialnostawizniski wuznam 09250208
Bydlenski dom Stara wjesna 33
(karta)51.1962614.4744
wokoło 1820/1850 (bydlenski dom) bydlenski dom; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, wuznamny za twarske stawizny 09250210
Bydlenski dom Stara wjesna 35
(karta)51.1964114.47427
bydlenski dom z bróžnju; wuznamny za twarske stawizny 09250211
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije