Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Wuricy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje Wuric w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Sortěrowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow we Wuricach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
dalše wobrazy
Wuričanski stołp Delnja
(karta)51.1626714.46644
wokoło 1790 (pomnik) tak mjenowana Wuričanska stela („Ruski stołp“): někak 5 m wysoka, jara šwižny zornowcowy stołp, nastajeny w zornowcowym bloku; kwadratiski přerěz (deleka 38 cm, so sćeńšacy, špica po zdaću wotłamana, při sewjernej a južnej stronje napisy w němskej a serbskej rěči; stawizniski wuznam 09302967
 
Dwě bróžni Delnja 3
(karta)51.16989614.465597
srjedź 19. lětst. (bróžni) bróžni něhdyšeho třistronskeho dwóra; wuznamnej za twarske stawizny a napohlad wsy [wottorhanej mjez 2008 a 2014] 09251362
 
Wuričanske ryćerkubło Delnja 9
(karta)51.1680814.46549
napis 1894 na pěskowcowej tafli (knježi dom) Wuričanske ryćerkubło: knježi dom něhdyšeho kubła; natwarjeny jako štyristronski dwór, wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09251359
 
 
Hosćenc Hornja 21
(karta)51.17136514.467419
wokoło 1910 (hosćenc) „Zur Erholung“: hosćenc ze žurlu; wuznamny za twarske a městnostne stawizny 09251364
 
Wojerski pomnik Wuričanska nawjes
(karta)51.1698514.464635
po 1918 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) wojerski pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny; wuznamny za městnostne stawizny 09251361
 
Bydlenski dom Wuričanska nawjes 6
(karta)51.1698314.46412
napis 1907 (bydlenski dom) domske něhdyšeho štyristronskeho dwora; relatiwnje drohe wuhotowane, wuznamny za twarske stawizny a napohlad wsy 09251360
 
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije