Lisćina kulturnych pomnikow w Błohašecach

Lisćina kulturnych pomnikow w Błohašecach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Błohašecy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Sortěrowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Błohašecach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Kamjentny pućnik (karta)51.19022714.354008 19. lětst. (pućnik) kamjentny pućnik; wuznamny za wobchadne stawizny 09302904
 
 
Kamjentny pućnik (karta)51.18599314.349145 19. lětst. (pućnik) kamjentny pućnik; wuznamny za wobchadne stawizny 09302908
 
 
Domske z hródźu Błohašecy čo. 5
(karta)51.18895214.352317
2. połojca 18. lětst. (domske) domske ze zatwarjenej hródźu; napohlad do dalokeje měry wobchowane, wuznamne za twarske stawizny 09253696
 
 
Domske z hródźu Błohašecy čo. 6
(karta)51.18849214.351808
2. połojca 18. lětst. (domske) domske ze zatwarjenej hródźu; w hornim poschodźe tykowana konstrukcija, z deskami zakrywana; wuznamne za twarske stawizny 09253695
 
  Commons: Kulturne pomniki w Błohašecach – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije