Lisćina kulturnych pomnikow w Lubochowje

Lisćina kulturnych pomnikow w Lubochowje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Lubochow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Lubochow w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Lubochowje

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
třistronski dwór Lubochow 6
(karta)51.21367914.414469
wokoło 1800 (třistronski dwór) Domske z hródźu, bróžnja a wuměnkarska chěža třistronskeho dwora; jenička wobchowana dwórska struktura tutoho razu we wsy; wuznamne za twarske a hospodarske stawizny 09253083
 
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije