Lisćina kulturnych pomnikow w Słonej Boršći

Lisćina kulturnych pomnikow w Słonej Boršći wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Słona Boršć, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Słona Boršć w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Słonej Boršći

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Wojerski pomnik (při kóncu sydlišća do Budyskeho směra)
(karta)51.19321714.376014
1921 (wojerski pomnik prěnjeje swětoweje wójny) pomnik padnjenym Prěnjeje swětoweje wójny; wuznamny za městnostne stawizny 09252284
 
 
Swjaty křiž Handrija Zejlerjowa
(karta)51.19778414.371741
napis 1902 (swjaty křiž) swjaty křiž; wuznamny za regionalne stawizny 09252286
 
 
dalše wobrazy
Pomnik Handrijej Zejlerjej Handrija Zejlerjowa
(karta)51.19715614.371226
pomnik Handrijej Zejlerjej; wopomnjenske tafle a plata ze Zejlerjowym wobrazom w formje kwětkoweho medaljona, wuznamny za městnostne stawizny 09252288
 
Bydlenski dom Handrija Zejlerjowa 15
(karta)51.1970914.37036
1920te lěta, jadro drje 18. lětst. (burska chěža) bydlenski dom centralneho třistronskeho dwora; wuznamny za twarske stawizny a městotwar 09302906
 
Domske z hródźu Handrija Zejlerjowa 18
(karta)51.19709214.370845
18. lětst. (domske) Domske z hródźu; w hornim poschodźe z deskami wupažena tykowana konstrukcija, jedna z mało njeskaženych chěžow we wsy, wuznamna za twarske stawizny 09253109
 
 
Słonoboršćanske pohrjebnišćo Łastojći puć
(karta)51.19936714.369957
19. lětst. (narowny pomnik); wokoło 1950 (kapałka) kapałka a jednotliwy narowny pomnik na pohrjebnišću; wuznamnej za twarske a městnostne stawizny 09252287
 
 
Židowske wopomnišćo Při Tchórju
(karta)51.19399914.376526
po 1945 Židowske wopomnišćo (cyłkowny pomnik) / dźěl cyłkowneho pomnika Židowske wopomnišćo 43 židowskim žonam: wopomnjenski kamjeń a dwě steli na bokomaj (hlej tež obj. 09302050); wuznamne za městnostne a powšitkowne stawizny 09252285
 
 
dalše wobrazy
Triangulaciski dypk Při Tchórju
(karta)51.19312514.376542
Kralowsko-sakska triangulacija (cyłkowny pomnik „Europske stopnjowe měrjenje w sakskim kralestwje“); stacija 49 Słona Boršć
 
  Commons: Kulturne pomniki w Słonej Boršći – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije