Lisćina kulturnych pomnikow w Strowotnej studni

Lisćina kulturnych pomnikow w Strowotnej studni wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Strowotna studnja, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Strowotna studnja w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Strowotnej studni

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
dalše wobrazy
Křižny kamjeń Mužakowska
(karta)51.18747214.446392
pózdni srjedźowěk (kamjeń) Křižny kamjeń ze zwobraznjenjom křiža abo mječa; wuznamny za městnostne stawizny 09250242
 
dalše wobrazy
Židowske pohrjebnišćo Mužakowska 67 (pódla)
(karta)51.1928214.45332
po 1945 Židowske pohrjebnišćo (cyłkowny pomnik) / jednotliwy pomnik: wopomnišćo woporam fašizma (hlej tež obj. 09250245); wuznamne za městnostne a powšitkowne stawizny 09302892
  Commons: Kulturne pomniki w Strowotnej studni – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije