Lisćina kulturnych pomnikow w Nadźanecach

Lisćina kulturnych pomnikow w Nadźanecach wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Nadźanecy, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Nadźanecy w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Nadźanecach

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
 
Bydlenski dom Lubijska 59a
(karta)51.17946914.450189
1927 (bydlenski dom) bydlenski dom, srjedźa dźěłarnja; wuznamny za napohlad dróhi 09250449
Centrum powołanskeho kubłanja Lubijska 77 (Wowčohórska)
(karta)51.1778114.45757
wokoło 1950 (šula) zarjadniske twarjenje a internat šule; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250440
Bydlenski dom Nadźanska 14
(karta)51.1794614.46151
napis 1818 (bydlenski dom) bydlenski dom z přitwarjenej bróžnju; mała wjesna chěža, wuznamna za twarske stawizny 09250442
Bydlenski dom Nadźanska 20
(karta)51.179914.46155
wokoło 1890 (bydlenski dom) bydlenski dom z přitwarom; wuznamny za twarske stawizny 09250443
Nadźanske ryćerkubło Nadźanska 45
(karta)51.1812614.461
wokoło 1870 (ryćerkubło); wokoło 1890 (remizowe twarjenje) ryćerkubło z knježim domom, remizu a hródźno-składowym twarjenjom; wuznamne za twarske a městnostne stawizny 09250444
Centrum powołanskeho kubłanja Wowčohórska
(karta)51.17918114.457175
wokoło 1950 (šula) zarjadniske twarjenje a internat šule; wuznamne za twarske a městnostne stawizny (hłowna adresa: Lubijska 77) 09250440
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije