Lisćina kulturnych pomnikow w Delnim Wunjowje

lisćina Wikimedije

Lisćina kulturnych pomnikow w Delnim Wunjowje wobsahuje připóznate kulturne pomniki Budyskeho měšćanskeho dźěla Delni Wunjow, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Połoženje měšćanskeho dźěla Delni Wunjow w Budyšinje
  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Lisćina kulturnych pomnikow w Delnim Wunjowje

wobdźěłać
wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Pućny stołp Delni Wunjow (křižowanišćo mjez Delnim Wunjowom, Smochćicami a Łahowom)
(karta)51.21042114.354001
1. połojca 19. lětst. (pućnik) Pućny stołp; wuznamny za wobchadne stawizny 09252275
 
Pućny stołp Delni Wunjow (mjez Hornim a Delnim Wunjowom)
(karta)51.2065514.353529
wokoło 1850 (pućnik) Pućny stołp; wuznamny za wobchadne stawizny 09252273
 
Bydlenski dom Delni Wunjow 5
(karta)51.2084314.35478
wokoło 1790/1820 (třistronski dwór) bydlenski dom, bróžnja, wuměnkarska chěža a hródź třistronskeho dwora; jako dźěl stareje wjesneje struktury wuznamny za twarske stawizny 09252272
 
Bydlenski dom Delni Wunjow 9
(karta)51.2091214.35385
wokoło 1790/1820 (bydlenski dom) bydlenski dom; wuznamny za twarske stawizny 09252274
 
Bydlenski dom Delni Wunjow 10
(karta)51.2084814.35428
wokoło 1820/1850 (burska chěža) bydlenski dom třistronskeho dwora; tykowana konstrukcija w hornim poschodźe, wuznamny za twarske stawizny 09252271
 
Wuměnkarska chěža třistronskeho dwora Delni Wunjow 11
(karta)51.2082314.35418
wokoło 1820 (wuměnkarska chěža) wuměnkarska chěža třistronskeho dwora; wuznamna za twarske stawizny 09252270
 
  Commons: Kulturne pomniki w Budyšinje – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije