Hustosć zasydlenja (tež Hustosć wobydlerstwa) je přerězna ličba wobydlerjow na wobmjezowanej přestrjeni za wěsty teritorij, na přikład za staty, wokrjesy, gmejny a podobne. Wona so zwjetša jako ličbu wobydlerjow na kwadratnym kilometrje podawa. Jeje pendant w zwěrinstwje je hustosć populacije.

Hustosć zasydlenja na swěće
Hustosć zasydlenja po statach
Egyptowska jako přikład

Přerězna hustosć zasydlenja jako ličba njeje přeco jara wuprajiwa. Tak ma na přikład Egyptowska přerěznu hustosć zasydlenja wot jenož 80 wobydlerjow na kwadratnym kilometrje, wšak njehodźa so wjace hač 90 % jeje teritorija scyła wobsydleć, tak zo je we wobydlomnych kónčinach často wjace hač 1000 wobydlerjow na kwadratnym kilometrje žiwe.

Němska ma jako poměrnje husće wobsydleny srjedźoeuropski kraj hustosć zasydlenja wot něhdźe 230 wobydlerjow na km². W mjenje wobsydlenej Łužicy su to jenož wokoło 100 wobydlerjow na km² (1.300.000 wobydlerjow na 13.000 km²).

Přikłady wobdźěłać

 • kraje z najwyšej hustosću zasydlenja:
 1.   Monaco: 15.520 wob./km²
 2.   Singapur: 6.750 wob./km²
 3.   Vatikanske město: 1.900 wob./km²
 4.   Malediwy: 1.330 wob./km²
 5.   Malta: 1.290 wob./km²
 6.   Bangladeš: 1.090 wob./km²
 7.   Bahrain: 970 wob./km²
 8.   Barbados: 665 wob./km²
 9.   Republika Chinska (Taiwan): 640 wob./km²
 10.   Mauritius: 635 wob./km²
 • kraje z najnišej hustosću zasydlenja:
 1.   Zapadna Sahara: 1,8 wob./km²
 2.   Mongolska: 2 wob./km²
 3.   Namibija: 2,6 wob./km²
 4.   Awstralska: 2,8 wob./km²
 5.   Surinam: 3,0 wob./km²
 6.   Islandska: 3,0 wob./km²
 7.   Mawretanska: 3,1 wob./km²
 8.   Kanada: 3,4 wob./km²
 9.   Botswana: 3,5 wob./km²
 10.   Guyana: 3,5 wob./km²

Hlej tež wobdźěłać

Wotkaz wobdźěłać

  Commons: Karty wo hustosći zasydlenja – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije