Podobne hesło Tutón nastawk z temu płód je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło wišnina ma temu podród.

Wišnja[1] je płód rozdźělnych družinow roda prunus wot podrodow Cerasus, Padus a Laurocerasus. Dalše serbske mjena su wišeń[1], třěšnja[1], třěšeń[1].

Třěšeń (Prunus avium 'Burlat')
Třěšeń (Prunus avium)
Kisała wišnja (Prunus cerasus)

Ale jenož wišnje ze sćěhowacych družinow su jědźne, při čimž jich słód po družinje a sorće jara wariěruje.

Wužiće wobdźěłać

Słódke a kisałe wišnje so móžeja njewarjene jěsć, mjeztym zo wišnje druhich družinow so móžeja předźěłane jěsć.

Nimo toho so z wišnjow kompot, brěčku a wino wutworja.

Wupóčkowane wišnje so móžeja jako pokładźenje na tortach a tykancach wužiwaja.

Nóžki wobdźěłać

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 W internetowym słowniku: Kirsche

Hlej tež wobdźěłać


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije