Krušwa

sad a płód krušwiny
Podobne hesło Tutón nastawk z temu płód je po hesle na druhi nastawk podobny. Druhe hesło Krušwina ma temu štom.

Krušwa je płód krušwiny. Płody móžeja rozdźělne wulkosće a barby měć. Ale tež słód wotwisuje wot družiny a sorty.

Płody krušwinow, krušwy

Krušwa někotre witaminy a balastowe maćizny wobsahuje.

Wužiwanje wobdźěłać

Krušwy bu njewarjene jědźene abo k brěčce abo kompotej předźěłane. Na rozdźěl wot jabłukow so njehodźa dołho chować.


Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije