Myto Ćišinskeho

serbske wuznamjenje

Z Mytom Ćišinskeho wuznamjenja Załožba za serbski lud wosobiny abo tež skupiny wosobinow k wopomnjeću na Jakuba Barta-Ćišinskeho. Z mytom hódnoća a spěchuja so „wusahowace wukony na polu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomosće”.[1] Myto Ćišinskeho a spěchowanske Myto Ćišinskeho so dwulětnje, po móžnosći na předwječoru posmjertnin Ćišinskeho, dnja 15. oktobra spožčitej.

Myto Ćišinskeho spožči so wosobinam, kotřiž w duchownej tradiciji Jakuba Barta-Ćišinskeho skutkuja.

K prěnjemu razej so myto w lěće 1956, składnostnje stotych narodnin Ćišinskeho a tehdy hišće jako statne myto Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) spožči. K poslednemu razej so statne myto NDR přez knježerstwo de Maizière w lěće 1990 spožči. Hač do lěta 1995 so nichtó njemytowaše a wot toho lěta je Załožba za serbski lud nadawk přewzała, prócowarjow z tutym mytom wuznamjenić. Kuratorij, kotryž wobsteji ze zastupjerjow Załožboweje rady, Domowiny z Hornjeje Łužicy, Domowiny z Delnjeje Łužicy, Zwjazka serbskich wuměłcow, Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow, Maćicy Serbskeje a Serbskeho šulskeho towarstwa, rozsudźi wo spožčenju myta.

Myto spožči so wosobinje abo skupinje wosobinow jenož jónu.

Nošerjo Myta Ćišinskeho

wobdźěłać
  1. Wustawki Myta Ćišinskeho Załožby za serbski lud. Webstrona Załožby za serbski lud. Wotwołana 9. julija 2021. (hsb.)
  2. Myto Ćišinskeho Jurej Mětškej, Pančicy-Kukow, dnja 21. oktobra 2017
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije