Nowy Casnik

delnjoserbski tydźenik

Nowy Casnik je delnjoserbski tydźenik, kotryž Ludowe nakładnistwo Domowina wudawa. Nastawki publikuja so přewažnje delnjoserbsce, ale tež němsce. Tuchwilna šefredaktorka je Stefanie Krawcojc.

Nowy Casnik je naslědnik Bramborskeho Serbskeho Casnika, kotryž započa 1848 wuchadźeć. Po zakazu serbskich medijow přez nacionalsocialistow a Druhej swětowej wójnje załoži so Nowy Casnik 1947 znowa – najprjedy pak jako přiłoha hornjoserbskeje Noweje doby. Wot 1954 wuchadźa Nowy Casnik zaso jako samostatny tydźenik.

Bywši šefredaktorojo Casnika běchu Wylem Bjero (do 1973), Horst Adam (1973–2004), Gregor Wieczorek (2006–2020) a Viktor Zakar (2020).

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije