Pětr Malink

serbski literarny wědomostnik, awtor a přełožowar

Pětr Malink (* 27. julija 1931 we Łazu; † 28. awgusta 1984 w Budyšinje) bě serbski literarny wědomostnik, awtor dźiwadłowych hrow a wučbnicow kaž tež přełožowar.

Narodźi so jako štwórte dźěćo fararja Jurja Malinka a jeho mandźelskeje Johanny we Łazu, hdźež wopyta tež ludowu šulu. Po wupokazanju nana ze serbskeje Łužicy chodźeše wot 1941 do 1948 na srjedźnu a wyšu šulu w braniborskim Bezkowje. 1951 maturowaše na Budyskej Serbskej wyšej šuli a nastupi tam hnydom bjez wotpowědneho wukubłanja dźěło jako wučer serbšćiny a němčiny. W lěće 1955 dźěłowe městno z politiskich přičin zhubi, namaka pak nowe dźěło w Minakałskej Serbskej rěčnej šuli. Wot 1960 do 1976 skutkowaše jako lektor w Ludowym nakładnistwje Domowina. Za tón čas studowaše wot 1963 do 1968 kulturne wědomosće w dalokostudiju Karla Marxoweje uniwersity a wobzamkny studij jako diplomowy kulturowědnik. Wot 1976 běše z wotrjadnikom Instituta za serbski ludospyt.

Za swoje literarne dźěło, předewšěm činohry a dźiwadłowe hry, spožčachu jemu dwójce Literarne myto Domowiny (1962 a 1967) kaž tež Myto Ćišinskeho (1970).

Pětr Malink bě wot lěta 1953 woženjeny z Katu, rodźenej Cyžec (1931–98) a měješe z njej wósom dźěći, mjez druhim pozdźišeho serbskeho superintendenta Jana Malinka, nawodnicu Ludoweho nakładnistwa Domowiny Marku Maćijowu a spisowaćelku Christianu Piniekowu. Pětr Malink zemrě dnja 28. awgusta 1984 po ćežkej chorosći a bu na Budyskim Michałskim pohrjebnišću pochowany.

Wubrane twórby

wobdźěłać
  • Rebel Jan Cuška. Činohra po powědančku Bena Budarja, 1957.
  • Wotprošenje. Stawizniska hra w 4 jednanjach, 1961.
  • Dwě horšći pěska. Roman, 1964.
  • Nócny pacient. Dźiwadłowa hra, 1966.
  • Wotmołwa. Činohra w pjeć jednanjach, 1973.
  • Wuj Šmitka ze Sibirskeje. Činohra w pjeć jednanjach, 1976.
  • Zhromadźene spisy Jakuba Barta-Ćišinskeho. 14 zwjazkow (wudawaćel).
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije