Trudla Malinkowa

serbska awtorka a redaktorka

Trudla Malinkowa, rodź. Grofic (* 21. februara 1955 w Chasowje) je wědomostna sobudźěłaćerka Budyskeho Serbskeho instituta, šefredaktorka serbskeho ewangelskeho časopisa Pomhaj Bóh (wot 2000) kaž tež předsydka stawizniskeje sekcije a wuběrka za serbske pomniki Maćicy Serbskeje. Ćežišća jeje wědomostneho dźěła na serbskim polu tworja wupućowanje Serbow do zamórskich krajow, zestajenje kulturnych pomnikow a biografije wosobinow kaž Jana Kiliana abo Marje Kubašec. Wuslědki slědźenja wozjewi Malinkowa přewažnje w knižnej formje w Ludowym nakładnistwje Domowina, Lětopisu abo Rozhledźe.

Wona je zmandźelena ze serbskim fararjom Janom Malinkom, z kotrymž ma pjeć dźěći.

Publikacije (wuběr)Wobdźěłać

  • Serbske pomniki. Přewodnik po serbskich wopomnišćach. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2019, ISBN 978-3-7420-2430-5
  • Marja Kubašec – Maria Kubasch. LND, Budyšin 2014. (němsce)
  • Jan Kilian (1811–1884). Pastor, Poet, Emigrant. W: Schriften des Sorbischen Instituts 58. LND, Budyšin 2014. (němsce) (jendź.)
  • Der alte Friedhof in Rohne. Stare pohrjebnišćo w Rownom. Eine Dokumentation. Lusatia-Verlag, Budyšin 2011. (němsce)
  • Serbska poezija 43: Jan Kilian. wud. Kito Lorenc, zest. Trudla Malinkowa, LND, Budyšin 1999. (hsb.)
  • Ufer der Hoffnung – sorbische Auswanderer nach Übersee. LND, Budyšin 1999. (hsb.)

WotkazWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije