Wěža Babela
Babelowa pomoc
Přełoženje
Pomocne strony
Nastroje
Wužiwarske kašćiki

Tuta strona pokaza, kak wužiwarjo móža informować wo jich fachowych znajomosćach. Za to ekistuja někotre předłohi.

Bazowe předłohi Wobdźěłać

Eksistuja tři skupiny předłohow. Prěna skupina definuje kašćiki. Druha skupina so za triksowanje wužiwa. Třeća skupina definuje mjezynadpisy za Babelowu tabelu.

Za kašćiki Wobdźěłać

Za triksowanje Wobdźěłać

  • {{User !}} za wjacešpaltowe tabele, ale jenož hromadźe z woběmaj prěnymaj předłohomaj
  • {{User -}} za mjezotu, ale hromadźe z dwěmaj prěnaj předłohomaj abo tež z předłohu {{Babel-hłowa}}

Za mjezynadpisy Wobdźěłać

Wužiwanje Wobdźěłać

Třirěčny Serb abo třirěčna Serbowka ze specielnymi fachowymi znajomosćami Wobdźěłać

Wikipedija:Babel:
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
cs
3
Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.
style="background-color:#ffcc99;color:black;text-align:center;font-weight:bold;" | Moje fachowe znajomosće |-
wiki
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo wiki-kodowanju a hižo móže kompleksne předłohi z přikł. {{#if: koděrować.
html
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo HTML.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel-6|hsb|de-3|cs-3|fachowy za Babel-x|wiki-3|html-3}}

abo

{{Babel-6
|hsb
|de-3
|cs-3
|fachowy za Babel-x
|wiki-3
|html-3}}
  • fachowy za Babel-x staji mjezynadpis wo fachowych znajomosćach, dokelž tuta warianta funguje jenož z předłohami {{Babel-1}}, {{Babel-2}} atd.
  • wiki-3 steji za jara dobre znajomosće wo wikisyntaksy
  • html-3 steji za jara dobre znajomosće wo htmlsyntaksy


Dwurěčny Němc abo dwurěčna Němka z specielne fachowe znajomosće Wobdźěłać

Rěčne kmanosće
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
Moje fachowe znajomosće
wiki
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo wiki-kodowanju a hižo móže kompleksne předłohi z přikł. {{#if: koděrować.
html
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo HTML.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|de|hsb-3|fachowe znajomosće|wiki-3|html-3}}

abo

{{Babel
|de
|hsb-3
|fachowe znajomosće
|wiki-3
|html-3
}}
  • fachowy za Babel staji mjezynadpis wo fachowych znajomosćach, dokelž tuta warianta funguje jenož z předłohu {{Babel}}

Dwušpaltowa warianta Wobdźěłać

Wikipedija:Babel
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.


   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
html
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo HTML.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.


   
wiki
1
Tutón wužiwar ma zakładne znajomosće wo redigowanju wikipediji z wiki-kodowanju.
Pytaj wužiwarske rěče


{{Babel-N|align=left|color=yellow|1={{User hsb}}{{User de}}
{{User -}}{{User dsb}}{{User !}}{{User html-2}}{{User css-2}}
{{User -}}{{User wiki-1}}}}

Tu align=left staji tabelu nalěwo, color=yellow definuje žołtu barbu za nadpisowu linku a tež za spódnju linku. Kedźbu, zo dyrbi so wužiwa 1= před wužiwarskimi předłohami, hewak to njefunguje. Předłohi {{User !}} a {{User -}} "produkuja" druhu špaltu resp. mjezotu.

Jenož wo fachowych znajomosćach Wobdźěłać

Prěnja warianta Wobdźěłać

Moje fachowe znajomosće:
html
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo HTML.


wiki
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo wiki-kodowanju a hižo móže kompleksne předłohi z přikł. {{#if: koděrować.


{{Babel-fachowy}}
|-
| {{User html-3}}
|-
| {{User wiki-3}}
|}

Tuta warianta wužiwa wiki-syntaksu kaž tež {{Babel-hłowa}}.

Druha warianta Wobdźěłać

Fachowe znajomosće
html
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo HTML.
wiki
3
Tutón wužiwar ma jara dobre znajomosće wo wiki-kodowanju a hižo móže kompleksne předłohi z přikł. {{#if: koděrować.
Wužiwarjo po předmjetach
{{Babel-fachowy2
|html-3
|wiki-3
}}

Předłohi Wobdźěłać

Za znajomosće Wobdźěłać

Kod za Babelowu předłohu Předłoha Rezultat
cssn {{User css-1}} haĉ {{User css-4}}
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.


htmln {{User html-1}} haĉ {{User html-4}}
html
1
<HTML><BODY><P>Tutón wužiwar ma zakładne znajomosće wo HTML. </P></BODY></HTML>


wikin {{User wiki-1}} haĉ {{User wiki-4}}
wiki
1
Tutón wužiwar ma zakładne znajomosće wo redigowanju wikipediji z wiki-kodowanju.


Za Wikijowe projekty Wobdźěłać

Kod za Babelowu předłohu Předłoha Rezultat
projekt/Botanika {{User projekt/Botanika}}
Tutón wužiwar wobdźěla so na projekće za botaniku.
projekt/Infokašćiki {{User projekt/Infokašćiki}}
Tutón wužiwar wobdźěla so na projekće za infokašćiki.
projekt/Pomoc {{User projekt/Pomoc}}
Tutón wužiwar wobdźěla so na projekće za pomoc.
projekt/Předłohi {{User projekt/Předłohi}}
Tutón wužiwar wobdźěla so na projekće za předłohi.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije