Wikipedija:Projekt za botaniku

Cil

Tutón wikiprojekt so wužiwa za organizowanje wudźěłowanja, hladanja a kategorizěrowanja nastawkow wo botanice, polěpšenja eksistowacych nastawkow a jako powšitkowne wuchadźišćo za wšě prašenja wo botanice.

Projekt za botaniku

 
Projekt za botaniku je wikipediski projekt, kotrehož zaměr je dźěło jeho přinošowacych, samo składnostnych, koordinować, zo by wudźěłowanje, hladanje a kategorizowanje nastawkow wo botanice a polěpšenje eksistowacych nastawkow organizował a zo by jako powšitkowne wuchadźišćo za wšě prašenja wo botanice słužił. Wón hromadźi wotpowědowace próstwy wužiwarjow a pomha tuž dobre nastawki wo botanice zapisać.

Jeli chceš, zo něchtó ma ći pomhać, dokónč abo wutwor dobry nastawk wo zajimawej abo wažnej rostlinje, zapisaj wotkaz do jedneje z dweju podstronow próstwa abo nadawki a jeli trjeba, zapisaj něšto wo přatych nastawkach do diskusijneje strony.

Njekomdźi so swoje aktualizowanja, kritiki, komentary, namjety do diskusijneje strony dodać.

Dźakujemy so wšěm přinošowacym.

Kak móžeš sobu wobdźěłać?

Eksistuja někotre móžnosće sobu wobdźěłać w projekće.

Přihotowanje

 • zeznajomić so z projektom
 • hromadźić přeća wo nowych nastawkach wo botanice

Wudźěłowanje

 • nastawki wudźěłować, kodować a polěpšić
 • wšě nastawki do kategorijow zarjadować
 • cuzorěčne wotkazy přidać abo porjedźić
 • nastawki wo botanice z druhich rěčow přełožić

Předłohi

Za taksonkašćik
Za hornje logo
 • Za přidatne informacije na spočatku nastawkow eksistuje předłoha {{Takson-logo}} z někotrymi hódnotami
Za kladogramy
 • Za kladogramy eksistuje předłoha {{Clade}}.
Za njedospołne nastawki
 • Jeli nastawk je małki, móžeš předłohu {{zarodk - botanika}} wužiwać.
 • Jeli hišće faluje taksonkašćik, móžeš přidać předłohu {{Faluje taksonkašćik}} abo {{rq}} z parametrom taxobox.
Za wobrazy
Druhe

Problematiske nastawki

Wopačne hesła
 • Dracena - dźe wo družinu, ale hesło wupada kaž ród
Namjetuju nowe hesło Wonjaca dracena abo Wonjacy płon (po hesle roda płon) --Tlustulimu 17:40, 13. jun 2009 (CEST)
 • Ruskusowe rostliny - bazuje na łaćonskim mjenje najwažnišeho roda Ruscus (hornjoserbsce Myšaca wěcha)
 • Arundobodobna bambusnica so zda mi wopačne hesło być, dokelž eksistuje jenož słowo podobna.
 • Drěstka so zda mi wopačne hesło być, dokelž namakach w słowniku Krala na stronje 75 jenož formu Drěska.
 • Šćipalca a Alowejowa šćipalca matej wopačnej hesle, dokelž po mojich žórłach šćipalca njeje rostlina, ale dźěl ćěła rakow. Ale sym w słowniku Krala, na stronje 589, formu šćipalica namakał. Nimo toho tam je alternatiwna forma rězan (tež na stronje 458) za mjeno rostliny, kotrejež němske mjeno je Wasseraloe.
Druhe wědomostne mjeno
Monotypiske rody
 • Wšědny rybork (Aldrovanda vesiculosa) je družina w monotypiskim rodźe Rybork (Aldrovanda). W němskej wikipediji tajke nastawki su k jednemu zjednoćene. Mam to tež tak činić? --Tlustulimu 18:33, 21. jul 2009 (CEST)
 • Muchowy rybork (Dionaea muscipula) słuša druhemu rodej Rybork (Dionaea). Ale njewěm dla falowacych žórłow, hač tuta družina tež je monotypiska, abo nic. --Tlustulimu 18:44, 21. jul 2009 (CEST)
Problematiske cuzorěčne wotkazy
Zjednoćenje a dźělna změna hesłow

Problematiske terminusy

Problemy
 • Čapkata kukawka - Hižo je wužiwar Tlusta wědomostne mjeno w nastawku změnił, ale myslu, zo to njedosaha.
 • Runje widźach, zo smjelzyna po mojich žórłach je němsce Riedgras, mjeztym zo w němskej wikipediji so za ród Calamagrostis druhi terminus Reitgras wužiwa a Riedgras so za swójbu Riedgras wužiwa.
Słowo Němsce Žórło
cachorowc (Cyperaceae) Riedgras Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 85
rězna (Carex) Riedgras; Segge "Riedgras" a "Segge"
Segge Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 421
Riedgras Kral, strona 458
rězyna Riedgras Kral, strona 458
smjelzyna (Calamagrostis) Reitgras "Reitgras"
Riedgras Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 466
Riedgras, Schilf Kral, strona 532
 • Syćawka wobsahuje cuzorěčny wotkaz na Sumpfbinsen: de:Sumpfbinsen, hačrunjež je po słowniku Krala, strona 580, Teichbinse
 • Syć steji za někotre rody, ale po słowniku Krala, strona 580, je Binse (za to tež je tam syćina a syćel), Simse, Netz.
Słowo Němsce Žórło
Syć Binse, Simse, Netz Kral, strona 580
Netz, Simse (->škripina) Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 495
Simse (Scirpus) W internetowym słowniku: Simse
Syćawka (Eleocharis) Teichbinse Kral, strona 580
Sumpfried (=Sumpfbinse) W internetowym słowniku: Sumpfried
Syćel Binse Kral, strona 580
Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 495
Simse (Luzula) W internetowym słowniku: Simse
Syćina, syćizna (Juncus) Binse Kral, strona 580
Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona 495
W internetowym słowniku: Binse
Škripina (Scirpus) Binse (scirpus) Kral, strona 599
Simse (-> syć) Prawopisny słownik, Hornjoserbski słownik, strona
Konica (Schoenoplectus) Teichbinse (->syćawka, wódnomužowe koniki) Kral, strona 163
 • Po němskim nastawku Bolboschoenus, Blysmus, Isolepis, Schoenoplectus, Scirpoides, Trichophorum su nětko samostatne rody.


Hižo přesunjeny
 • Čornucha (Nigella; Prjedy měješe hesło Kimjelčka, ale to nětko je druhi nastawk: Kimjelčka. Problem by hišće być móhł, zo terminus steji jenož we słowniku Krala, na stronje 42.)
  • Sywna čornucha (Prjedy měješe hesło Čorna kimjelčka, ale Kimjelčka je druhi ród.)
  • Rólna čornucha (Prjedy měješe hesło Rólna kimjelčka, ale Kimjelčka je druhi ród.)

Anonsy

Meja 2009
 • 26. meje 2009 - start projekta

Wobdźělnicy

Tu je lisćina wobdźělnikow, kotřiž w tutym projekće pomhaja a na prašenja druhich wužiwarjow wotmołwjeja. Jeli chceš so wobdźělować, móžeš wo tym přez předłohu {{User projekt/Botanika}} na swojej wužiwarskej stronje informować. Jeli maš fachowe znajomosće wo něčim, pisaj prošu to za twojim mjenom. Dźakuju so kóždemu!

Pomocne strony

Terminusy
Rozdźělne pomocki
Płaćiwe wědomostne mjena
Přikładowa strona w Němčinje a Serbšćinje

Poslednje nastawki

Přełoženje


Porjedźenje


Njedospołne

Nadawki

 • Korektura nastawki wužiwarja Wysočan
 • Korektura cuzorěčnych wotkazow
 • Dodawk po dalšich žórłach
 • Dodawk přihódnych wobrazow

Aktualne nadawki

 • Hórkowcowe rostliny (Hišće so dyrbi wudospołnjeć. Nimo toho listowane nastawki wo rodach a družinach so dyrbja porjedźić.)
 • Wuroćowe rostliny (Listowane mjena družinow so dyrbja dopřełožić.)
 • Škripina (Link na Schoenoplectus so dyrbi po přesunjenju potrjecheneho nastawka porjedźić.)
  • Hlej tež Hatna syć (W nastawku dźe wo družinje, ale po němskej wikipediji hesło so za ród wužiwać. Ale kotre hesło dyrbi nastawk wo družinje měć?)
 • Diskusija:Brjohowa syć (Nastawk hišće wobsahuje njepłaćiwe wědomostne mjeno a je w nastawku syć listowany.)
 • Syć (Tam so dyrbi dwě warianće porjedźić.)
 • Cachorowe rostliny (Listowane nastawki so dyrbja zdźěla porjedźić.)
 • Wotmjezowanje rodow kukeličkow a lěpjenkow je změniło. (Po němskej wikipediji)
 • Drapalc nětko słuša k druhej swójbje, po němskej wikipediji

Próstwa wo nowy nastawk

Přełoženje
Přełoženje předłohow
Přidawk

Dodawk přihódnych wobrazow

Móžeš přihódne wobraz we Wikipokładźe namakać.

Snadź na druhich stronach su přihódne wobrazy. Jeli haj, da licenca je wažna, zo by wobraz na Wikipokład nahrać směli.

Eksterne wobrazy

Móžeš tež wotkaz na eksterne wobrazy přidać, kaž na přikład na sćěhowacu stronu, jeli potrjechena rostlina so tam naspomni:


Hlej tež

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije