Wěža Babela
Babelowa pomoc
Přełoženje
Pomocne strony
Nastroje
Wužiwarske kašćiki

Tuta strona wobsahuje pomocne informacije za někotre předłohi.

Warianta z wužiwarskej definiciju barbow wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla Přikładny tekst


{{Babel ramik|
barba 1=#FFCC66|
barba 2=#CCFF33|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}

Slědowace wariable so móžeja w tutej předłoze wužiwać.

{{Babel ramik
|barba 1=ramikowa barba a pozadkowa barba w lěwym polu [#C0C0C0]
|barba 2=pozadkowa barba w prawym polu [#FFFFFF]
|wulkosć koda pismika=wulkosć pismika w lěwym polu [1.5em]
|barba koda pismika=barba pismika w lěwym polu [black]
|kode pismika=pismikowe kode w lěwym polu (móže alternatiwnje tež wobraz być) [{{{kode pismika}}}]
|wulkosć teksta=wulkosć pismika w prawym polu [0.9em]
|barba teksta=barba teksta w prawym polu [black]
|tekst=Tekst w prawym polu [{{{tekst}}}]
}}

Warianty ze "zatwarjenej" definiciju barbow wobdźěłać

Jako resp. za rěčny niwow -1 wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla
1
Přikładny tekst{{Babel ramik-1|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}

Jako resp. za rěčny niwow -2 wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla
2
Přikładny tekst{{Babel ramik-2|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}

Jako resp. za rěčny niwow -3 wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla
3
Přikładny tekst{{Babel ramik-3|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}

Jako resp. za rěčny niwow -4 wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla
4
Přikładny tekst{{Babel ramik-4|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}

Jako resp. za rěčny niwow -N wobdźěłać

Za slědowacy ramik móžeš pisać po tym žórle.

Bla Přikładny tekst{{Babel ramik-N|
wulkosć kode pismika=1.5em|
kode pismika=Bla|
wulkosć teksta=0.83em|
tekst=Přikładny tekst
}}
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije