Dokumentacija Dokumentacija

Cil

Twój Babelowy kašćik ma cil informować, kotre rěče znaješ, runje kaž kotry dźěłowy system, kotry Syćowy wobhladowak radšo maš. Detaile wo wužiwanje za jeho originalny cil su w Wikipedija:Babel.

Format: {{Babel|<kašćik1>|<kašćik2>|<kašćik3>...}}

Format: {{Babel-N |1={{User <kašćik1>}}{{User <kašćik2>}}{{User <kašćik3>}}...}}

Parametry

Za definowanje wosobowych barbow hłowneje, spódnjeje, kromoweje linki a barby pozadka přidaj parametry

 • hłowna linka: header=HŁOWA abo hłowna linka=HŁOWA (normalnje: Wikipedija:Babel; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so hłowna linka njepokaza. Hlej deleka),
 • spódnja linka: footer=SPÓDNJA LINKA abo spódnja linka=SPÓDNJA LINKA (normalnje: Wužiwarjo po rěčach; jeli wariabla ma hódnosć bjez, so spódnja linka njepokaza. Hlej deleka),
 • kromowa barba: bordercolor=KROMOWA BARBA (normalnje: #99B3FF),
 • barba pozadka: color=BARBA POZADKA (normalnje: white - běła ). Barby so z html-kodom w deksesume formaće abo z jendźelskimi mjenami za někotre barby koduja.
 • jenož spočatk babeloweje tabele: begin only=yes abo jenož spočatk=haj da kónčny </table>-tag minyć, tak zo předłoha so móže jako spočatk babeloweje tabele wužiwać. Hlej přikład.
 • ze sćinom: shadow=yes abo sćin=haj jewi sćin wokoło babeloweho kašćika.

Tři hódnoty babelowych parametrow maja specialnu funkciju, a to:

 • |!| jewi nowu špaltu
 • |-| zapisa prózdnu linku. (Lua-modulo zawjaza {{User -}})
 • |--| zapisa prózdnu linku, kotrejež wysokosć so hodźi samo definować. (Hlej přikład)

Móžeš tež |align=left wužiwać, zo by so babelowy kašćik pokazał při lěwej kromje wobrazowki město normalneho praweho boka.

W jednym z parametrach specialny kašćik hač specialny kašćik15 móžeš wužiwać město hornjeho |!| abo |-| jednu ze sćěhowacych předłohow:

Ale zwjetša w parametrach specialny kašćik hač specialny kašćik15 so kompletne mjena předłohow zapisaja, ewentualnje samo z dalšimi parametrami. Hlej přikład

Samo je móžno definować srjedźne titule ze sćěhowacymi parametrami:

 • titul před krajom
 • titul před narodninami
 • titul před wiki-narodninami
 • titul před utc
 • titul před utc1 a utc2
 • titul před wikidnjemi
 • titul před sul

Přikład

Rěčne kmanosće
en This user is a native speaker of English.
fr Cet utilisateur parle le français comme langue maternelle.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
ru Для этого участника русский язык является родным.
ja この利用者は日本語母語としています。
přikładowy tekst
Tutón wužiwar často patroluje Aktualne změny ?.
Tutón wužiwar najčasćišo Firefox jako wobhladowak wužiwa.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Ja pochadźam z Francoskeje. Bydlu w měsće Paris.
UTC+8 Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+8.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|align=left
|color=yellow
|en
|fr
|de
|-
|ru
|ja
|!
|aktualne změny
|firefox
|Administrator
|-
|kraj=Francoska
|městno=Paris
|mjeno=Zamenhof
|utc=+8
}}


Z parametrom "sćin=haj"
Rěčne kmanosće
en This user is a native speaker of English.
fr Cet utilisateur parle le français comme langue maternelle.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
ru Для этого участника русский язык является родным.
ja この利用者は日本語母語としています。
přikładowy tekst
Tutón wužiwar často patroluje Aktualne změny ?.
Tutón wužiwar najčasćišo Firefox jako wobhladowak wužiwa.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Ja pochadźam z Francoskeje. Bydlu w měsće Paris.
UTC+8 Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+8.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|align=left
|color=yellow
|en
|fr
|de
|-
|ru
|ja
|!
|aktualne změny
|firefox
|Administrator
|-
|kraj=Francoska
|městno=Paris
|mjeno=Zamenhof
|utc=+8
|sćin=haj
}}


Z parametrom "specialne kašćiki"
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.


přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Tutón wužiwar pochadźe z města Neustrelitz (Němska).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de|-|dsb|!|specialne kašćiki={{User css-2}}
 {{User Administrator}}{{User -}}{{User Neustrelitz}}}}


Přidatnje z přiměrjenej šěrokosću a přiměrjenym wusměrjenjom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.


přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Tutón wužiwar pochadźe z města Neustrelitz (Němska).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de|-|dsb|!|specialne kašćiki={{User css-2}}
 {{User Administrator|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}{{User -}}{{User Neustrelitz|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}}}


Z parametrami "specialny kašćik" hač "specialny kašćik4"
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Tutón wužiwar pochadźe z města Neustrelitz (Němska).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de|-|dsb|!|specialny kašćik={{User css-2}}|
|specialny kašćik2={{User Administrator}}|specialny kašćik3={{User -}}|specialny kašćik4={{User Neustrelitz}}}}


Přidatnje z přiměrjenej šěrokosću a přiměrjenym wusměrjenjom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
   
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
   
Tutón wužiwar pochadźe z města Neustrelitz (Němska).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de|-|dsb|!|specialne kašćiki={{User css-2}}|
|specialny kašćik2={{User Administrator|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}|specialny kašćik3={{User -}}|specialny kašćik4={{User Neustrelitz|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}}}


Přidate z srjedźnym titulom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
 
dsb Toś ten wužywaŕ powĕda dolnoserbski ako maminu rĕc.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
Pochad
Tutón wužiwar pochadźe z města Neustrelitz (Němska).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de|--35|dsb|!|specialne kašćiki={{User css-2}}|
|specialny kašćik2={{User Administrator|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}|titul specialneho kašćika4=Pochad|specialny kašćik4={{User Neustrelitz|b-šěrokosć=haj|wusměrjenje=left}}}}


Za wariablu mž

Tuta wariabla (z słowow muski a žónski) zmóžni rozdźěl mjezy mužom a žonu.

Rěčne kmanosće
hsb Tuta wužiwarka rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Diese Benutzerin hat sehr gute Deutschkenntnisse.
dsb
2
Toś ta wužywaŕka ma rozšyrjone znajobnosći dolnoserbšćiny..
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de-3|dsb-2|mž=ž}}

Kedźbu, zo tuta funkcionalnosć zdźěla hišće faluje w Babelowych předłohach, dokelž hišće nic wšě předłohi wariablu wobsahuja.

Warianće bjez hłowneje linki

hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
ja
1
この利用者は簡単日本語を話します。
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|header=bjez
|hsb
|de-3
|ja-1
}}

Jeli hódnosć bjez parametrej header daš, potom so hłowna linka njepokaza.

hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
ja
1
この利用者は簡単日本語を話します。
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|hłowna linka=bjez
|hsb
|de-3
|ja-1
}}

Jeli hódnosć bjez parametrej hłowna linka daš, potom so hłowna linka njepokaza.

Warianće bjez spódnjeje linki

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
ja
1
この利用者は簡単日本語を話します。
{{Babel
|footer=bjez
|hsb
|de-3
|ja-1
}}

Jeli hódnosć bjez parametrej footer daš, potom so hłowna linka njepokaza.

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
ja
1
この利用者は簡単日本語を話します。
{{Babel
|spódnja linka=bjez
|hsb
|de-3
|ja-1
}}

Jeli hódnosć bjez parametrej spódnja linka daš, potom so hłowna linka njepokaza.

Parametry z hódnosćemi

Někotre druhe předłohi so do tuteje předłohi přidaja, tak zo so móže parametry z hódnosćemi wužiwać.

{{Babel
| kraj=
| městno=
| družina městna=
| mjeno=
|utc=
|utc1=
|utc2=
}}

Přikład

Rěčne kmanosće
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.
Ja pochadźam z Němskeje. Bydlu w měsće Neustrelitz.
UTC+1
Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+1 (w zymje) a UTC+2 (w lěću).
 • Lětny čas započnje na poslednjej njedźeli w měrcu.
 • Zymny čas započnje na poslednjej njedźeli w oktobrje.
UTC+2
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|eo
|kraj=Němska
|městno=Neustrelitz
|družina městna=m
|mjeno=Tlustulimu
|utc1=+1
|utc2=+2
}}


Warianta ze srjedźnymaj titulomaj
Rěčne kmanosće
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.
Pochad
Ja pochadźam z Němskeje. Bydlu w měsće Neustrelitz.
Časowe pasmo
UTC+1
Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+1 (w zymje) a UTC+2 (w lěću).
 • Lětny čas započnje na poslednjej njedźeli w měrcu.
 • Zymny čas započnje na poslednjej njedźeli w oktobrje.
UTC+2
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|eo
|titul před krajom=Pochad
|kraj=Němska
|městno=Neustrelitz
|družina městna=m
|mjeno=Tlustulimu
|titul před utc1 a utc2= Časowe pasmo
|utc1=+1
|utc2=+2
}}


Warianta z předłohu Kašćik wikidny

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
2
Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
6714
Tutón wužiwar je w hornjoserbskej Wikipediji hižo 6714 dnjow.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|hsb
|de-2
|wikidny=1
|wikiměsacy=1
|wikilěta=2006
}}
Hlej tež


Warianta ze srjedźnym titulom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
2
Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
Aktiwne dny we Wikipediji
6714
Tutón wužiwar je w hornjoserbskej Wikipediji hižo 6714 dnjow.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|hsb
|de-2
|titul před wikidnjemi=Aktiwne dny we Wikipediji
|wikidny=1
|wikiměsacy=1
|wikilěta=2006
}}


Warianta z narodninami a wiki-narodninami

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
1
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Thunderbird
Tutón wužiwar Thunderbird za emejlku wužiwa.
Tutón wužiwar ma narodniny 29.2.2000.
Tutón wužiwar ma "wikijowe" narodniny 5.5.2007.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|hsb
|de-1
|Thunderbird
|narodniny=29.2.2000
|wiki-narodniny=5.5.2007
}}

Kedźbu, zo při parametrje Thunderbird prěnje słowo hesła wuwołowaneje předłohi njeje User, ale Wužiwar. Za to eksistuje pomocna předłoha {{User}}.

Warianta ze srjedźnym titulom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
1
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Thunderbird
Tutón wužiwar Thunderbird za emejlku wužiwa.
Narodniny
Tutón wužiwar ma narodniny 29.2.2000.
Tutón wužiwar ma "wikijowe" narodniny 5.5.2007.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|hsb
|de-1
|Thunderbird
|titul před narodninami=Narodniny
|narodniny=29.2.2000
|wiki-narodniny=5.5.2007
}}


Přikład z wobrazom

Rěčne kmanosće
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.
de
2
Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse.
pl
1
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|eo|hsb-3|de-2|pl-1|[[Dataja:Example hsb.svg|center]]}}


Přikład z podtitulom

Rěčne kmanosće
eo Ĉi tiu uzanto estas denaska parolanto de Esperanto.
hsb
4
Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu na maćernorěčnym niwowje.
de
1
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Fachowe znajomnosće
html
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo HTML.
css
2
Tutón wužiwar ma rozšěrjene znajomosće wo CSS.
Lua
1
Tutón wužiwar ma bazowe wědy wo Lua.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|eo|hsb-4|de-1|##Fachowe znajomnosće|html-2|css-2|Lua-1}}

Zo by podtitul jewił, spočatnej ## so wužiwatej před přatym tekstom. Lua-modul {{Babel}} aranžuje podtitul. Z dnja 16. junija 2015 wón je móžny samo z prěnjeho njemjenowaneho parametra.

Přikład ze SUL

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
eo
2
Tiu ĉi uzanto havas jam bonan scion de Esperanto, sed plu studas la lingvon.
Tutón wužiwar je globalne konto wutworił a hłowne konto je w Wikipediji (hsb).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de-3|eo-2|sul-projekt=w|sul-rěč=hsb}}


Warianta ze srjedźnym titulom
Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
de
3
Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
eo
2
Tiu ĉi uzanto havas jam bonan scion de Esperanto, sed plu studas la lingvon.
SUL
Tutón wužiwar je globalne konto wutworił a hłowne konto je w Wikipediji (hsb).
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|de-3|eo-2|titul před sul=SUL|sul-projekt=w|sul-rěč=hsb}}


Přikład z přidaćom po předłoze

<Babel>
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
en
3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
Wužiwarjo po rěčach
Cela nad specialnym kašćikom
</Babel>
{{Babel
|de|en-3
|hłowna linka= <Babel>
|jenož spočatk=haj
}}
|-
| Cela nad specialnym kašćikom
|-
| {{User SUL|mž=1}}
|-
! </Babel>
|}


Warianty z wotstawkami

Z pomocu noweje hódnoty -- so móže wotstawk znutřka babeloweho kašćika přidać.

Rěčne kmanosće
en This user is a native speaker of English.
fr Cet utilisateur parle le français comme langue maternelle.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
 
ru Для этого участника русский язык является родным.
ja この利用者は日本語母語としています。
přikładowy tekst
Tutón wužiwar často patroluje Aktualne změny ?.
Tutón wužiwar najčasćišo Firefox jako wobhladowak wužiwa.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
 
Ja pochadźam z Francoskeje. Bydlu w měsće Paris.
UTC+8 Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+8.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|align=left
|color=yellow
|en
|fr
|de
|--
|ru
|ja
|!
|aktualne změny
|firefox
|Administrator
|--
|kraj=Francoska
|městno=Paris
|mjeno=Zamenhof
|utc=+8
}}


Samo jeli wužiwaš někajki tekst po --, wostanje wotstawk.
Rěčne kmanosće
en This user is a native speaker of English.
fr Cet utilisateur parle le français comme langue maternelle.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
 
ru Для этого участника русский язык является родным.
ja この利用者は日本語母語としています。
přikładowy tekst
Tutón wužiwar často patroluje Aktualne změny ?.
Tutón wužiwar najčasćišo Firefox jako wobhladowak wužiwa.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
 
Ja pochadźam z Francoskeje. Bydlu w měsće Paris.
UTC+8 Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+8.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|align=left
|color=yellow
|en
|fr
|de
|--huhu
|ru
|ja
|!
|aktualne změny
|firefox
|Administrator
|--blabla
|kraj=Francoska
|městno=Paris
|mjeno=Zamenhof
|utc=+8
}}


Druha wysokosć so při ličbach jewi.
Rěčne kmanosće
en This user is a native speaker of English.
fr Cet utilisateur parle le français comme langue maternelle.
de Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
 
ru Для этого участника русский язык является родным.
ja この利用者は日本語母語としています。
přikładowy tekst
Tutón wužiwar často patroluje Aktualne změny ?.
Tutón wužiwar najčasćišo Firefox jako wobhladowak wužiwa.
přikładowy tekst
Tutón wužiwar je administrator hornjoserbskeje Wikipedije. (kontrolować)
 
Ja pochadźam z Francoskeje. Bydlu w měsće Paris.
UTC+8 Tutón wužiwar ma čas po časowym pasmje UTC+8.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|align=left
|color=yellow
|en
|fr
|de
|--25
|ru
|ja
|!
|aktualne změny
|firefox
|Administrator
|--25
|kraj=Francoska
|městno=Paris
|mjeno=Zamenhof
|utc=+8
}}


Přikład z linku

Rěčne kmanosće
hsb Tutón wužiwar rěči hornjoserbšćinu jako maćeršćinu.
pl
1
Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel|hsb|~|pl-1}}


Přikład z parserskej funkciju Babel

Z dnja 21. oktobra 2015 samo je móžno zapisać {{#Babel:, ale tróšku trikapołnje.

Rěčne kmanosće
Babelowe wužiwarske informacije
de-5 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf professionellem Niveau.
eo-4 Ĉi tiu uzanto parolas kun preskaŭ denaska scio de Esperanto.
hsb-1 Tutón wužiwar ma zakładne znajomosće hornjoserbšćiny.
dsb-1 Toś ten wužywaŕ ma zakładne znajobnosći dolnoserbšćiny.
Wužiwarjo po rěčach
Ja pochadźam z Němskeje. Bydlu w měsće Neustrelitz.
Wužiwarjo po rěčach
{{Babel
|kraj=Němska
|městno=Neustrelitz
|#b#{{#Babel:de-5|eo-4|hsb-1|dsb-1}}
}}

Město pomocneho koda #b# alternatiwnje je móžno #B#.

Hlej tež


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije