Wikipedija:Požadane přełožki

Wěža Babela
Babelowa pomoc
Přełoženje
Pomocne strony
Nastroje
Wužiwarske kašćiki

Tuta lisćina požadanych přełožkow słuži předewšěm naprašowanjam nastupajo nastawki z druhorěčnych Wikipedijow. Prošu přemysl přeco, hač njejsu tež hornjoserbske žórła. Přełoženje přeco tež kulturelnu stratu woznamjenja a strach, zo teptaš do paslow přełožowanja.

Pokiwy

  • Přečitaj najprjedy pokiwy k přełožkam!
  • Wobkedźbujće k nastawkam date originalne rěče a njezabudź interwiki-wotkaz po spisanju noweho nastawka!
  • Jeli sy nowy tu, wopytaj prjedy pomoc (předewšěm stronu Pomoc:Tekstowe_tworjenje), přetož kóžda Wikipedija swoje nastawki hinak formatuje.
  • Nowe zapiski a sčinjene nastawki njetrjebaš podpisać. W padźe nowych zapiskow so wšak doporuča, zo podpisuješ, hdyž chceš, zo přełožowar će kontaktuje. Hdyž přełožk je dokónčeny, dosaha, zo wotpowědny zapisk z lisćiny wušmórnješ, chibazo chceš to nadawkidawarjej přełožka přewostajić. To so předewšěm poskići, hdyž je hižo započaty nastawk, kotryž ma so rozšěrić.
  • Prošu měj so po alfabetiskim porjedźe! Hdyž nowu próstwu wo přełoženje zapisuješ, měj so prošu trochu po wobsahu požadaneho nastawka, to rěka, jeli chceš na přikład wo čěskej temje nastawk pisać, proš po móžnosći wo přełoženje z čěšćiny a nic z třećeje rěče, chibazo w čěskej Wikipediji nastawk wo tej temje njeje abo je jenož zarodk.
  • Jako přikłady su hižo někotre přełožowanske směry mjenowane. Prošu podaj přeco wotkaz k originalnemu nastawkej, hdyž nowy zapisk zapisuješ, nic jenož někajkižkuli tekst, hdźež zajimowany přełožowar najprjedy dyrbi wotpowědny originalny nastawk pytać!
  • Zapisaj prošu předłohu {{Přełožk}} z informacije wo tydyšej a originalnej wersiji do diskusijneje strony noweho nastawka. Informacije wo tydyšej wersiji su při hornim rajtarku "stawizny" nastawka, a informacije wo originalnej wersiji su při ekwiwalenće pochadoweje wikipedije. Nimo toho je přikład na stronje předłohi. To je we Wikipediji licency dla wužitne. Móžeš slědowacy žórłowy kod wužiwać:
{{Přełožk
|WERSIJA=(opcionalny permanentny wotkaz na wersiju, kiž je přełožk)
|ISO=(skrótšenka rěče po ISO 639)
|CUZE HESŁO=(Hesło w cuzej Wikipediji)
|CUZA WERSIJA=(permanentny wotkaz na přełoženu wersiju nastawka w cuzej
 Wikipediji a podawanje časa we formaće 25. februara 2006, 15:36)
}}

Přełožk tydźenja

  • Na Meće so kóždy tydźeń nastawk wuběra, kotryž ma so do tak wjele rěčow kaž móžno přełožić, hlej jendźelsku stronu.


Čěšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Delnjoserbšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Esperanto do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Francošćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Italšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Jendźelšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać
  • en:Igloo kapitl "Other kinds of snowhouses" -> Iglu přidaj prošu přełožk kapitlej "Druhe typy igluwow" (wobraz tam hižo eksistuje)

Němčina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać
Mam za zajimawše, za čo tajku stronu trjebamy? Mějachmy dotal telko problemow ze swójskim slědźenjom? Ok, hač na jedneho jednotliwca před lětami? -- j.nyča+/- 6. januara 2014, 20:10 (CET)[wotmołwić]

Dodaj prošu informacije k hižo eksistowacym nastawkam.

Nižozemšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Pólšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Rušćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Słowakšćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać

Španišćina do hornjoserbšćiny

wobdźěłać
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije