Genitiw

gramatiski pad

Genitiw (prjedy tež rodźak) je pad substantiwow a adjektiwow we wjacorych rěčach (na př. łaćonšćinje a němčinje), kotryž wupraji wobsydstwo a druhe semantiske poćahi (łaćonsce, canis puellae = pos-NOM holca-GEN = "pos holcy"). Někotre rěče nimaja genitiw, a tohodla prepoziciju město toho wužiwaja.

GenitiwWobdźěłać

W někotrych rěčach genitiw prědku steji, mjeztym zo w druhich sćěhuje.

Prědnje

Přikłady:

Zadnje

Dodatna posesiwna kóncowkaWobdźěłać

Někotre rěče, wosebite turkowske, dodatnje přidaja posesiwnu kóncowku třećeje wosoby k wobsydstwu. Přikłady:

W turkowskich rěčach
W druhich rěčach

PrepozicijeWobdźěłać

Wjele rěčow nima genitiw a tohodla wužiwa prepoziciju město toho.

Přikłady:

W astronomijiWobdźěłać

W astronomiji, genitiw łaćonskeho mjena hwězda so z pismikom grjekskeho alfabeta wužiwa, zo by dać systematiske mjeno hwězdy; na př., genitiw Oriona (Orion) je Orionis, tuž Beteigeuze, najbóle jasna hwězda w Orionje, wědomostnje rěka α Orionis.

WotkazyWobdźěłać

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije