Astronomija

přirodowěda, kotraž přepytuje njebjeske objekty a fenomeny

Astronomija (z grjekskeho ἀστρονομία (astronomía) „wědomosć, kotraž zakonje hwězdow studuje“) je přirodowěda, kotraž přepytuje njebjeske objekty a fenomeny. Wužiwa matematiku, fyziku a chemiju, zo by jich pochad a wuwiće wujasniła. K objektam jeje zajima słušeja na přikład planety, měsački, hwězdy, galaksije a komety. Powšitkownišo wobhladuje astronomija wšitko, štož so zwonka zemskeje atmosfery stawa. Kosmologija je hałuza astronomije, kotraž uniwersum jako cyłk přepytuje. Zo bychu dopóznaća wo uniwersumje zdobyli, wužiwaja astronomojo teleskopy, swětnišćowe sondy a superkompjutery. Znaty serbski astronom bě Jakub Bartsch z Lubanja.

Paralelna hwězdarnja w Chile, dźěl Europskeje južneje hwězdarnje
  Commons: Astronomija – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije