Pomoc

Formatowanje

Tuta strona rozjasnja, kak móžeš nadpisma, lisćiny a wotstawki w syntaksy Wiki wutworić a tekstowe městna formatować. Z nadpismow softwara Wikipedije awtomatisce zapis wobsaha twori.

Mjenje a wjetšo napisany tekst, twjerde łamanja linkow z <br />-tafličkami, wotstawki přez dwójne abo wjacore prózdne linki, barby a podobne specialne formatowanja njeměł w nastawkach, ale jenož w tabelach abo tekstowe elementy wužić, zo by so jednotny napohlad nastawkow zaruča. Hewak poskića wuznamjenjenska rěč dosć móžnosćow, zo by so tekst formatował.

Tekstowe tworjenje
Štož napisaš Kak wupada
Normalny tekst so tak zwobraznja, kaž jón zapodaš. Z prózdnej linku

wutworiš nowy wotstawk.
Normalny tekst so tak zwobraznja, kaž jón zapodaš. Z prózdnej linku

wutworiš nowy wotstawk.

Łamanje linki, bjeztoho zo nowy wotstawk nasta, so přez zapodaće přikaza <br /> přewjedźe. <br /> Prošu wužij tón přikaz zrědka. Łamanje linki, bjeztoho zo nowy wotstawk nasta, so přez zapodaće přikaza
přewjedźe.
Prošu wužij tón přikaz zrědka.
''kursiwny'' kursiwny
'''tučny''' tučny
'''''tučny a kursiwny''''' tučny a kursiwny
<sup>wysoko stajeny</sup> Tekst wysoko stajeny (łamki prošu přez <math>)
<sub>hłuboko stajeny</sub> Tekst hłuboko stajeny (łamki prošu přez <math>)

= Nadpismo 1 =

== Nadpismo 2 ==

=== Nadpismo 3 ===

==== Nadpismo 4 ====

===== Nadpismo 5 =====

Nadpismo 1

Nadpismo 2

Nadpismo 3

Nadpismo 4

Nadpismo 5
Nječisłowana lisćina so takle twori:
* jedyn
* dwaj
** dwaj-jedyn
** dwaj-dwaj
* tři
 • jedyn
 • dwaj
  • dwaj-jedyn
  • dwaj-dwaj
 • tři
Čisłowana lisćina so takle twori:
# jedyn
# dwaj
## dwaj-jedyn
## dwaj-dwaj
# tři
 1. jedyn
 2. dwaj
  1. dwaj-jedyn
  2. dwaj-dwaj
 3. tři
Tekst je
: zasunjeny
:: dwójce zasunjeny
# skombinowany
#: z lisćinami
#:* zakašćikowany

Tekst je

zasunjeny
dwójce zasunjeny
 1. skombinowany
  z lisćinami
  • zakašćikowany

;Definiciska lisćina
:Definicija
:Druha definicija

;Zapřijeće
:Definicija zapřijeća

Definiciska lisćina
Definicija
Druha definicija
Zapřijeće
Definiciska zapřijeća

 předformatowany tekst
  z prózdnym znamješkom
 # na spočatku linki

předformatowany tekst
 z prózdnym znamješkom 
# na spočatku linki

Tu je
----
linija

Tu je


linija

<!-- njewidźomny komentar-->
Awtomatiskemu łamanju linki mjez logisce hromadu słušacymi elementami zadźěwać: škitane prózdne znamješko („no-break-space“): 10&nbsp;kg, 50&nbsp;%, Dr.&nbsp;Best abo škitanu wjazacu smužku (znamješko Unicode čisło 8209 resp. (heks.) 2011): Müller&#x2011;Lüdenscheid, Regenhose und &#8209;jacke verwenden. Awtomatiskemu łamanju linki mjez logisce hromadu słušacymi elementami zadźěwać: škitane prózdne znamješko („no-break-space“): 10 kg, 50 %, Dr. Best abo škitanu wjazacu smužku (znamješko Unicode čisło 8209 resp. (heks.) 2011): Müller‑Lüdenscheid, Regenhose und ‑jacke wužić.
colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center;

Formatowanja, kotrež njeměł w normalnych nastawkach Wikipedije wužić

<div align="center">centrowane</div>
centrowane
<div align="right">naprawo wusměrjeny</div>
naprawo wusměrjeny
<big>wulki</big> Text wulki
<small>mały</small> Text mały
<s>přešmórnjeny</s> Text přesmórnjeny
<u>podšmórnjeny</u> Text podšmórnjeny
Tekst <br />nowa linka Tekst
nowa linka
<nowiki>žana [[syntaksa]] ''Wiki''</nowiki> žana [[syntaksa]] ''Wiki''
<tt>Stil pisanskeje mašiny, teletyper</tt> Stil pisanskeje mašiny, teletyper
<code>Woznamjenja tekst jako žórłowy tekst</code> Woznamjenja tekst jako žórłowy tekst
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije