Wochožanska jama

brunicowa jama w Zhorjelskim wokrjesu

Wochožanska jama (němsce Tagebau Nochten) je brunicowa jama firmy LEAG we Łužiskim brunicowym rewěrje na sewjeru Hornjeje Łužicy. Nadeńdźe so juhowuchodnje Běłeje Wody w serbskim sydlenskim rumje mjez Wochozami na juhu a Slepom na sewjeru. Wot brunicoweje jamy bjezposrědnje potrjechene su teritorije gmejnow Běła Woda, Trjebin a Hamor w Mužakowskej holi. Zapadnu hranicu jamy twori Sprjewja.

Wuhlad přez Wochožansku jamu k Hamorskej milinarni

Z jamy wudobywaja lětnje někak 18 milionow tonow brunicy za Hamorsku milinarnju.

Přihotowanske dźěła kaž wotwódnjenje zahajichu so w lěće 1960. 1968 započinachu z bagrowanjom a hižo dwě lěće do toho bu wjeska Miłoraz zdźěla přesydlena. 1979 bu wosadna wjes Čelno wotbagrowana. W planowanym wudobywanskim pasmje běchu serbske wjeski Miłoraz, Rowno a Mułkecy wohrožene wot wotbagrowanja. Hižo zhubił je so tak mjenowany Bělkowski pralěs. W měrcu 2017 rozsudźi LEAG, nowy mějićel łužiskich jamow, zo so jama wjace njerozšěrja hač do Rownoho a Mułkec. Wobydlerjo Miłoraza rozsudźichu so porno tomu nimale jednotnje za přesydlenje.

Wotkazaj wobdźěłać

  Commons: Wochožanska jama – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
51.46352614.571561
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije