Kurt Biedenkopf

němski politikar, ministerski prezident Sakskeje

Kurt Hans Biedenkopf (* 28. januara 1930 w Ludwigshafenje; † 12. awgusta 2021 w Drježdźanach) bě němski jurist, wysokošulski wučer a politikar Křesćansko-demokratiskeje unije. Wón bě wot znowazałoženja wuchodoněmskich krajow w lěće 1990 hač do lěta 2002 ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje.

Kurt Biedenkopf w lěće 2010

Žiwjenje wobdźěłać

Kurt Biedenkopf narodźi so jako syn Wilhelma Biedenkopfa z Kamjenicy, techniskeho direktora Buna-zawodow w sakskim Schkopauwje. Tam wopytowaše gymnazij hač do kónca Druheje swětoweje wójny, hdyž so swójba do Hessenskeje přesydli. Biedenkopf měješe štyri dźěći z prěnjeho mandźelstwa.

Skutkowanje wobdźěłać

 
Biedenkopf z mandźelskej po dobytych wólbach lěta 1990

Biedenkopf studowaše w lětomaj 1949/50 w Zjednoćenych statach politiske wědomosće a wot 1950 w Němskej prawowědu a ekonomiju, najprjedy w Mnichowje a potom w Frankobrodźe nad Mohanom, hdźež bu w lěće 1958 promowowany. 1963 habilitowaše so za byrgarske, wikowanske, hospodarske a dźěłowe prawo a skutkowaše wotnětka na Bochumskej uniwersiće. Po přewróće bě w lěće 1990 za krótki čas z profesorom za ludohospodarsku wědomosć w Lipsku.

Na politiskim polu skutkowaše wot 1973 do 1977 jako generalny sekretar strony CDU, wot 1976 do 1980 jako čłon Zwjazkoweho sejma a 1980–88 jako čłon krajneho sejma w Sewjerorynsko-Westfalskej. Tam kandidowaše w nalěću 1980 za swoju stronu bjez wuspěcha při wólbach za krajny sejm přećiwo ministerskemu prezidentej Johannes Rau (SPD).

Po dwulětnej přestawce wróći so ze znowazjednoćenjom Němskeje jako načolny kandidat sakskeje CDU za prěnje wólby krajneho sejma w znowazałoženym zwjazkowym kraju do aktiwneje politiki a dósta z 53,8 procentami hłosow absolutnu wjetšinu. Při wólbach 1994 a 1999 móžeše wjetšinu strony jako ministerski prezident hišće dale wutwarić. Wot 1. nowembra 1999 do 31. oktobra 2000 bě zdobom předsyda Zwjazkoweje rady.

Dnja 16. januara 2002 wozjewi wotstup ze zastojnstwa k 18. apryla samsneho lěta dla přiběraceje kritiki na swojim stilu wjednistwa – ludźo pomjenowachu jeho žortnje „kral Kurt“ – a dla wjacorych aferow. Z naslědnikom sta so Georg Milbradt.

Poslednje lěta swojeho žiwjenja bydleše Biedenkopf z mandźelskej Ingrid zaso w Drježdźanach.

Spisy wobdźěłać

  • Grenzen der Tarifautonomie. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1964.
  • Fortschritt in Freiheit. Umrisse einer politischen Strategie R. Piper & Co. Verlag, München 1974, ISBN 3-492-02095-X
  • Die Neue Soziale Frage und die Soziale Marktwirtschaft. In: Politik und Kultur. Zešiwk 3/1976, Colloquium Verlag, Berlin, ISSN 0340-5869, str. 10 slsl.
  • Zeitsignale. Parteienlandschaft im Umbruch. Bertelsmann Verlag, München 1990, ISBN 3-442-11696-1. (Goldmann Taschenbuch 11696)
  • z Joseph Nye a Motoo Shiina: Global Competition After the Cold War. A Reassessment of Trilateralism. The Trilateral Commission, New York 1991, ISBN 0-930503-67-8.
  • Einheit und Erneuerung: Deutschland nach dem Umbruch in Europa, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart, 1994, ISBN 3-421-06696-5
  • Ein deutsches Tagebuch 1989–1990. Siedler Verlag, 2000.
  • Die Ausbeutung der Enkel. Plädoyer für die Rückkehr zur Vernunft. Propyläen, Berlin 2006, ISBN 3-549-07292-9.
  • Kurt Biedenkopf, Ralf Dahrendorf, Erich Fromm, Maik Hosang (wud.), Petra Kelly a dr.: Klimawandel und Grundeinkommen. Die nicht zufällige Gleichzeitigkeit beider Themen und ein sozialökologisches Experiment. Andreas Mascha Verlag, München 2008, ISBN 978-3-924404-73-4.
  • Wir haben die Wahl. Freiheit oder Vater Staat. Propyläen Verlag, Berlin 2011 ISBN 978-3-549-07375-9.

Wotkazaj wobdźěłać

  Commons: Kurt Biedenkopf – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije