Michael Kretschmer

němski politikar (CDU)

Michael Kretschmer (* 7. meje 1975 w Zhorjelcu) je sakski politikar Křesćansko-demokratiskeje unije (CDU) a wot 13. decembra 2017 jako naslědnik Stanisława Tilicha ministerski prezident swobodneho stata kaž tež wot 9. decembra předsyda krajneho zwjazka CDU. Po wólbach do krajneho sejma a wutworjenju noweje koalicije z CDU, Zelenych a SPD bu dnja 20. decembra 2019 w zastojnstwje wobkrućeny.

Michael Kretschmer w lěće 2022

Do toho bě Kretschmer wot lěta 2005 generalny sekretar sakskeje unije a wot 2009 do 2017 městopředsyda frakcije CDU/CSU w němskim zwjazkowym sejmje.

Po wukubłanju na běrowoweho informaciskeho elektronikarja studowaše Kretschmer hospodarske inženjerstwo w Drježdźanach a wotzamkny studij w lěće 2002 jako diplomowy hospodarski inženjer (FWŠ).

Michael Kretschmer je ewangelski, njewoženjeny a ma dweju synow.

Kretschmer bě wot 1994 do 1999 čłon Zhorjelskeje měšćanskeje rady. Wot 2002 do 2017 bě přez štyri legislatury zapósłanc w zwjazkowym sejmje. Při wólbach do zwjazkoweho sejma dnja 24. septembra 2017 zhubi direktny mandat w Zhorjelskim wólbnym wokrjesu na kandidata strony AfD.

Dnja 18. oktobra 2017 bu wot Stanisława Tilicha namjetowany jako naslědnik w zastojnstwje ministerskeho prezidenta.

  Commons: Michael Kretschmer – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije