Kabinet Biedenkopf II

Kabinet Biedenkopf II bě wot 6. oktobra 1994 hač do 26. oktobra 1999 amtěrowace statne knježerstwo Sakskeje w druhej legislaturnej periodźe po znowazałoženju zwjazkoweho kraja. Dla dobyća absolutneje wjetšiny při wólbach móžeše ministerski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) ze swojej stronu sam knježić.

KabinetWobdźěłać

Zastojnstwo/ressort wobraz mjeno strona
Ministerski prezident Kurt Biedenkopf CDU
Statna kenclija
Zwjazkowe a europske naležnosće
Günter Meyer CDU
Nutřkowny minister Heinz Eggert (do 10. julija 1995)
Klaus Hardraht
CDU
Financny minister Georg Milbradt CDU
Justicny minister Steffen Heitmann CDU
Minister za hospodarstwo a dźěło Kajo Schommer CDU
Minister za socialne Hans Geisler
CDU
Minister za ratarstwo, zežiwjenje a lěsnistwo
Wobswět a ratarstwo (wot 11. nowembra 1998)
Rolf Jähnichen CDU
Minister za kultus Matthias Rößler CDU
Minister za wobswět a wuwiće kraja (hač do 11. nowembra 1998) Arnold Vaatz CDU
Minister za wědomosć a wuměłstwo Hans Joachim Meyer CDU
Ministerka za runostajenje Friederike de Haas CDU
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije