Kabinet Biedenkopf I

Kabinet Biedenkopf I bě wot 8. nowembra 1990 hač do 6. oktobra 1994 amtěrowace statne knježerstwo Sakskeje w prěnjej legislaturnej periodźe po znowazałoženju zwjazkoweho kraja. Dla dobyća absolutneje wjetšiny při wólbach móžeše ministerski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) ze swojej stronu sam knježić.

KabinetWobdźěłać

Zastojnstwo/ressort wobraz mjeno strona
Ministerski prezident Kurt Biedenkopf CDU
Statna kenclija
Wosebite nadawki
Arnold Vaatz (do 31. decembra 1991)
Karl Weise
CDU
Nutřkowny minister Rudolf Krause (do 29. septembra 1991)
Heinz Eggert
CDU
Financny minister Georg Milbradt CDU
Justicny minister Steffen Heitmann CDU
Minister za hospodarstwo a dźěło Kajo Schommer CDU
Minister za socialne Hans Geisler
CDU
Minister za ratarstwo, zežiwjenje a lěsnistwo Rolf Jähnichen CDU
Minister(ka) za kultus Stefanie Rehm (do 15. februara 1993)
Friedbert Groß
CDU
Minister za wobswět a wuwiće kraja Karl Weise (do 31. decembra 1991)
Arnold Vaatz
CDU
Minister za wědomosć a wuměłstwo Hans Joachim Meyer CDU
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije